Az önkormányzat bölcs vezetője felismerte a kor hívó szavát és fellép a dohányosok ellen is. Bár ő maga is dohányzik - ezt azonban sosem teszi nyilvánosan, nem tesz jót az imidzsének - a felnövekvő generáció érdekében a parkokban, tereken és az azt övező járdákon megtiltotta a dohányzást.

 

 

Javaslat nem dohányzó közterületek kijelölésére

 

1999. évi XLII. törvény 2/A.§-ában szereplő felhatalmazás alapján közegészségügyi és köztisztasági indokok alapján javaslom nem dohányzó közterületnek kijelölni a Gutenberg téren, a Horváth Mihály téren, a Kálvária téren, a Mátyás téren, a Teleki László téren, a II.János Pál pápa téren és a Rezső téren található parkok, illetve az ezeket határoló járdák területét.

A fent leírtakat figyelembe véve javaslom a mellékelt rendeletmódosítás elfogadását.

 
 

 

3.§ A Rendelet 5. §-a a következő (l5)-(l7) bekezdéssel egészül ki:

(l7) Tilos a dohányzás a Gutenberg téren, a Horváth Mihály téren, a Kálvária téren, a Mátyás téren, a Teleki László téren, a II. János Pál pápa téren és a Rezső téren található parkok illetve az ezeket határoló járdák területén.

A tiltás csak egy dolog, de bizony szankcióval is sújtják a rendelet megszegőit: a szokásos 50 000 forintig terjedő bírság vár a tiltott helyen dohányzókra.

Majdnem az összes tér fel van sorolva. Meg park. Ami kimaradt: a Szabó Ervin tér, Lőrinc pap tér, Mikszáth tér, Pollack Mihály tér, Losonci tér, Ludovika tér, Golgota tér, Vagon tér, Orczy kert. Ami nem a kerület fennhatósága alá tartozik: Blaha Lujza tér, Rákóczi tér - ugyanakkor a 2.JPP tér is, de arra vonatkozik...

Az első hármat még érteni vélem, ott vannak a vendéglátósok, már így is duplájára emeltük a területfoglalási lóvét, ne vegyük el a fizető vendégeik nagyobb részét is...De akkor hol marad az egészség védelme? Az itt lakó és erre járó emberek szívják csak nyugodtan a felszálló dohányfüstöt? A téren játszó gyerekek így jártak?

Az Orczy kert meg elég nagy, hogy ne lehessen érezni? Fel sem tűnik, a friss levegőre vágyóknak, hogy ott bizony vízipipát is szoktak szívni? Vagy ott rengeteg fa van, és azok meg direkt szeretik?

Esetleg azt nézték - csak és kizárólag - hogy hol fordulnak elő hajléktalanok, akiket ezzel is lehet basztatni..?

 Fél év telt el a kukázást megtiltó rendelet életbe lépésétől, és Szabó Máté, állampolgári jogok országgyűlési biztosa határozatot hozott több civil szervezet és magánember beadványa nyomán.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa szerint a guberálás szabálysértéssé nyilvánításával és szankcionálásával a józsefvárosi önkormányzat aránytalanul korlátozta kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek jogait; Szabó Máté felkérte a helyi képviselő-testületet, hogy 60 napon belül vizsgálja felül és helyezze hatályon kívül a kifogásolt rendelkezéseket.

Az Országgyűlési Biztos Hivatala által az MTI-hez kedden eljuttatott közlemény szerint az ombudsman civil szervezetek jelzései nyomán indított hivatalból vizsgálatot. Szabó Máté álláspontja szerint a VIII. kerületi önkormányzat jogi indokkal nem tudta alátámasztani a guberálás szankcionálását. A biztos jelentése rámutat arra, hogy "jelen pillanatban egyetlen magasabb szintű tételes jogi rendelkezés sem tiltja vagy engedi meg önmagában a guberálást, ahhoz a jogrendszer alapvetően semleges módon viszonyul".
A közlemény szerint a jogállam egyik fő ismérve ugyanis, hogy a jogalkotónak igazolnia kell, hogy a szabálysértési szankciónak van valódi alkotmányos célja, hiszen a szankciók alkalmazása (például pénzbüntetés, elzárás kiszabása) már alkotmányos jogokat érint. A biztos arra is utal jelentésében, hogy a guberálás külön szankcionálására irányuló önkormányzati szabályozás valójában ésszerű indok nélkül hozza hátrányos helyzetbe a guberálókat: a rendelet így az egyenlő bánásmód követelményével is ellentétes.
A biztos utal arra is, hogy az ilyen és hasonló önkormányzati "rendszabályok" nemegyszer eleve alkalmazhatatlanok: "nincs visszatartó erejük, csak az eleve kiszolgáltatott emberek további megalázására alkalmasak". A csekély jövedelemmel még rendelkezők számára pedig a pénzbüntetés gyakran csak aránytalan áldozatok árán fizethető meg, és még súlyosabb élethelyzetbe juttatja őket.
"A probléma merev, rendészeti megközelítése, az érintettek stigmatizálása ellentétben áll az egyenlő méltóság mindenkori jogállami normáival" – figyelmeztet az állampolgári jogok országgyűlési biztosa. Az ombudsman szerint nem áll meg az az érv, hogy aki guberál, az szemetel is egyben. Az önkormányzatok rendelkezésére állnak a szükséges jogi eszközök, amelyekkel felléphetnek a guberálás esetleges nemkívánatos és jogellenes kísérőjelenségeivel, a szemeteléssel, zajongással szemben.
A szelektíven gyűjtött hulladék, az újrafelhasználható másodnyersanyagok (például papír) tulajdonjogi helyzetének, azok esetleges eltulajdonításának minősítése kapcsán az ombudsman a jelentésében felhívta a figyelmet, hogy "a hulladékgazdálkodási törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, illetve az ezeket értelmező bírói gyakorlat között ellentmondás áll fenn". A jogbiztonság követelményét sértő helyzet rendezése érdekében az ombudsman a szabályozás kiegészítésére kérte fel a vidékfejlesztési minisztert - áll a közleményben.
A józsefvárosi önkormányzat az ombudsmani jelentésben foglaltakról későbbre ígért tájékoztatást.  

mti

Ez persze nem jelenti azt, hogy a szemetelőket ne kellene ezentúl is megbírságolni - azonban ebben a közteresek nem nagyon jeleskednek: tavaly összesen 138 esettel találkoztak.

Na meg kíváncsi vagyok, mi lesz a népszavazás kérdésével, hiszen ott is ezt akarták megerősíteni - most kiveszik, vagy átfogalmazzák? Jogászkodás zajlik most a színfalak mögött, ez biztos.

OBH

Címkék: civil felhívás rendelet köztér kuka

2011.04.22. 10:55

 Jogász ismerős javasolta, aztán az Új Szemlélet Csoport megerősítette, hogy a kerületre szégyent hozó kukarendeletet be lehet panaszolni az ombudsmannál, aki kivizsgálja a helyzetet, rendeletet, és meg is semmisíti azt ha alkotmányos jogokkal kapcsolatos visszásság áll fenn, annak orvoslására ajánlást tehet az érintett hatósághoz, illetve annak felettes szervéhez, közszolgáltatóhoz vagy jogalkotó fórumhoz címezve.. Íme a levél; ha többen küldjük el, annál jobb. 

Csak kimásolod, és beilleszted, aztán már küldheted is. Lustábbak kattintsanak IDE

To: panasz@obh.hu

Tisztelt Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa!

Ezúton szeretnék panaszt tenni a VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 55/2010. (XII. 17.) A közterületek, ingatlanok rendjéről és a köztisztaságról szóló 62/2007. (XI.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettel kapcsolatban, mivel véleményem szerint emberi jogi aggályokat vet fel.
Kérem a panasz kivizsgálását!

Köszönettel!

..............................
név

Lakóhely:
Levelezési cím / Tartózkodási hely:

 Fontos tudni, hogy az e-mailben benyújtott panaszok intézése is az ügykezelés általános szabályai szerint zajlik, és a válaszadás hagyományos módon, postai úton történik.
Az érdemi intézkedés érdekében az állandó lakcímet, illetve postai levelezési címet a beadványban meg kell adni. Ennek hiányában az e-mailben érkezett panasszal nem foglalkoznak. Ha a beadványt benyújtó személy kéri, kilétét az országgyűlési biztos nem fedheti fel.

 Eltelt két hónap, a kukarendelet élesben is alkalmazva van, de nem láttam/látom a hasznát. A kukázók ugyanúgy guberálnak, mint eddig, gond nélkül.

Sokukkal beszélgettem az elmúlt időben, egyrészt a rendeletről való értesülésüket próbáltam felmérni, másrészt az eljáró közteresek vagy rendőrök hozzáállását. Mindenki tudott a tiltásról, és mindenki mondta, hogy nem nagyon érdekli, hiszen hajléktalanként nem tudják rajta behajtani...

Másrészt viszont a közteresek is szólnak néha: azt tanácsolják, hogy ne nappal, hanem éjszaka kukázzanak. Bírságot nem kapott egyikük sem - saját elmondásuk alapján.

Most viszont demonstráció keretében akarják felhívni a figyelmet a rendelet embertelen voltára:

 

FELHÍVÁS
 
 
Ha nem látjuk, akkor nincs szegénység?
 
A VIII. kerület (Józsefváros) 2011. január 1-ével betiltotta a kukázást: ha kiveszel valamit a szemetesből, akár 50 000 forintra is büntethetnek.
Mi, szociális munkások, elítéljük ezt a rendeletet, amely kriminalizálja a szegénységet, belerúg a védtelenekbe, és a problémákat szőnyeg alá söpri.
Mindenki számára egyértelmű, hogy a rászorulókat a nyomor kényszeríti guberálásra. A józsefvárosi önkormányzat és a kerület polgármestere azonban nem értük aggódik, inkább a középosztálynak szeretne kedveskedni, hogy NE KELLJEN LÁTNI, NE KELLJEN HALLANI. Elhitetni, hogy ha nem látjuk, akkor nincs szegénység.
A kerületi önkormányzat ezzel a rendelettel fokozza a legkiszolgáltatottabb csoportok elnyomását, hatósági zaklatását és létüket még inkább ellehetetleníti. Sőt, még az emberséges viselkedés normáit is képes áthágni: ami nekem már nem kell, inkább semmisüljön meg, mintsem másé legyen.
 
Valóban ezt üzenik a kerület lakosai a hajléktalan embereknek, a legszegényebb családoknak és nyugdíjasoknak?
 
SZERINTÜNK NEM!
 
Hogy felhívjuk a figyelmet arra, mennyire embertelen ez a rendelet, a következő akciót szervezzük:
 
KUKÁZZUNK EGYÜTT
2011. MÁRCIUS 10-ÉN (CSÜTÖRTÖKÖN) 17 ÓRÁTÓL
A VIII. KERÜLETBEN, A BAROSS UTCA ÉS A JÓZSEF KÖRÚT SARKÁN, az OTP előtt!
 
A szociális munkásokat, szociális szakembereket, hallgatókat és bárki mást, aki egyetért velünk, arra kérünk, csatlakozzon hozzánk e radikális szakmai állásfoglalás kifejezésére a „társadalmi akció” modell alapján!
 
Új Szemlélet Csoport
 
 

 

 Az önkormányzat saját hatáskörében rendeletekkel szabályozza a helyi sajátosságokat - ilyen például a legújabb, miszerint nem lehet több játékterem a Nagykörúton, illetve bizonyos intézmények közelében. Valljuk be, ez már régóta érett, ideje volt lépni. 

Vagy itt egy másik, kicsivel több, mint egy éve fogadták el. Apropója, hogy ma van a Dohányzásmentes Világnap. Elevenítsük fel, hogy is szól ez a rendelet:

5.§ (22) Játszótéren vagy sporttéren, valamint azok 5 méteres körzetében tilos dohányozni.

6.§ (2) n) játszótéren vagy sporttéren, valamint azok 5 méteres körzetében dohányzik szabálysértést követ el és 30 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Nézzük, mit tudunk róla! A válasz rövid, tömör: semmit. Kitáblázva nincs, köztereseink nem büntetnek, hiszen ami nincs kitáblázva sehol. Mint az adatvédelmi biztos fogalmazta:"a jogszabályok kihirdetése nélkül nincs érvényes jog, a jogszabályok megismerhetősége nélkül nincs jogállam".

Szóval mégiscsak jó volt az első tippem, ezzel a rendelettel csak beállt a Hivatal a "trendi rendeletet" megalkotók közé, igazából nem gondolta komolyan. 

Na és ha nem tartják, nem tartatják be, akkor vajon miért hozták?  Vajon hány ilyen rendelet van? Mi értelme van az olyan szabályoknak, amelyeket nem gondolnak komolyan? Várható-e változás ezen a téren is? Gondolok itt a felülvizsgálatra, átalakításra, és a rendelet jó részének - hogy a játszótéren tényleg ne lehessen rágyújtani - kitáblázására, és betartatására. 

Jelenleg senki nem tud róla, senki nem tartja be, és senki nem is ellenőrzi. A Felügyeletet felhívva nem tudták megmondani, szabtak-e ki bírságot e rendelet alapján - visszahívást ígértek délután négyig. Nem fűzök hozzá sok reményt, de ha mégis kapok bármi információt, frissítem a posztot.

 

Én itt lakva élem meg az elmúlt két év munkálatait, a port, a zajt, a szombat hajnali munkakezdést - egyszer még olyan is volt, hogy éjjel kettőkor kezdett egy cölöpverő gép dolgozni - így nagyon várom már a végét.

Ma besétáltam ismét az Info Pontba, megkérdezni pár dolgot:

  • mikor adják vissza a teret a köznek?
  • a rém ronda ki és bejáratok milyen  burkolatot kapnak?
  • a mélygarázsban mennyi autó fér el?
  • mennyi lesz a parkolási díj a mélyben?

A válaszoktól nem nyugodtam meg. Az eredeti tervek szerint év végéig kellene befejezni mindent, viszont a fúrópajzsok csúszása miatt ez is csúszik. Igen, vannak olyan munkák, amiket csak a fúrópajzsok áthaladása után tudnak elvégezni, így várhatóan..jövőre készül el.

A kijáratok üvegfalat kapnak, és nyers beton marad - lekezelve, hogy az időjárásnak ellenálljon. Érdekes - mondom én - a Józsefvárosi Rendezési Tervben mintha mást láttam volna. Egész pontosan a 2004/35. rendeletben, amit 2007/51. megerősített:

 

A Rákóczi téri mélyállomáshoz, felszín alatti parkolóhoz kapcsolódóan kialakítandó kijárati felépítmények (mozgólépcsők, felvonók, lépcsők stb.) formaképzésénél, anyaghasználatánál a környezethez igazodó megoldásokat kell alkalmazni. 

 

Hát, erről nem tudnak. Kérik a pontos szabályhelyet. Megkapták. Jobban végignézve a rendeleteket, ilyenek vannak még a tér rendezésére:

 

SAJÁTOS TERÜLETI ELŐÍRÁSOK

(6) Rákóczi téren:
a) A melléképítmények közül csak mélygarázs gyalogos felszíni kapcsolati építménye, rámpa és előlépcső helyezhető el.
b) A tér felől raktárak nem nyílhatnak.
 
(7)  
A Rákóczi téri metróállomás többszintes szintalatti építményének megépítését követően összehangoltan  kell a területen a Vásárcsarnok alagsori helyiségeinek igénybevételével minimum 80 – maximum 120 férőhelyes mélygarázst létesíteni, melyből a közterület alatt minimum 40 – maximum 60 férőhely helyezhető el.

(8) Rákóczi tér
a) A Rákóczi téren növényzetet telepíteni csak a teljes zöldfelületet ellátó, 
automatikus öntözőrendszer egyidejű kiépítésével lehet.
b) A Rákóczi téren a felszín alatti létesítmények szellőzőinek növényzettel való 
takarását biztosítani kell.

(10)A Rákóczi tér északi és déli oldalán az utcaszakaszokat forgalomcsillapított útként, a keleti – a vásárcsarnok és a park közötti – területet gyalogos felületként kell kialakítani.

 

A mélygarázsra vonatkozó kérdéseimet nem tudták helyben megválaszolni, így a DBR Metrohoz irányítottak - ők azonban csak elolvasták kérdéseim, de választ nem adtak.

Ha - neadj'isten - válaszolnának, frissítem. 

 Válasz 1: 

A Rákóczi téri mélygarázs a felszín rendezéssel együtt, várhatóan 2011. nyarára készül el.

A mélygarázs tulajdonosa a Főváros, üzemeltetője a Parking Kft. lesz. A parkolási díjról és az üzemeltetés részleteiről a Parking Kft. tud felvilágosítást adni.
 

 Válasz 2:
 
Információi pontosak, előreláthatóan valóban a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló Parking Kft. lesz a Rákóczi téri mélygarázs üzemeltetője. Hogy blogszerűen fogalmazzak, a jelen gazdasági (és politikai) környezetben nehéz megmondani, mikorra lesz készen a mélygarázs. Ebből következik, hogy az árakat is nehéz megjósolni. Kiindulási alap lehet a mindenkori közterületi parkolási díj, ezt szem előtt tartva alakul majd a parkolási díj a mélygarázsban. Amit persze befolyásol, hogy mennyit kell beruházni a garázs kialakításába. Egyet már most kijelenthetünk, lévén a Parking Kft. közszolgáltató cég, így célja nem a haszonszerzés lesz. Hogy ebbe belefér-e a környék lakóinak a kedvezmény, azt most nehéz megmondani, ahhoz valószínűleg a kerület hozzájárulása is szükséges lesz.
 
Addig is gondolkodjunk azon, vajon miért nem tudnak 2009-ben egy 2004-es rendeletről, amit 2007-ben - amikor elindult az építkezés a téren - megerősített a képviselő testület?
 
Rájuk nem vonatkozik? Jó lesz itt is figyelni, úgy látom...

 

A poszt csak Firefoxban töltődik be rendesen, a videó hibás kódja miatt.

Az egyik kedvenc műsorom a Juszt Laci vezette civil kurázsis show - nem mindig egyetértve a kijelentéseivel. A feldolgozott anyagok nagyobb része azonban tanulságos, ösztönző hatással van/lehet a társadalom tekintélyes részét kitévő kis emberekre.

A heti szokásos hétfő esti adásban egy kerületi ügy került terítékre. Parkolás.

 

A Legfelsőbb Bíróság szerint nem követett el szabálysértést. Jogi csűrés-csavarás? Ilyet lehet Magyarországon? Kis füves rész, vagy annak nyoma, se nem járda, se nem út, oda fel lehet állni, leszarva  mindent?

Azért a JKF is megéri a pénzét, a rendőrség mögött, a Tolnai - József sarkán rendszeresen felállnak a járdára az autók, az elmúlt napokban legalább ötször hívtam őket, bejelentve, mégsem értek egyszer sem oda. Pedig amikor hívtam, legalább két órán át a környéken jártam. Legutóbb meg is kérdeztem, talán félnek a rendőröktől?

 

Felzárkozott a kerület is az országos trendhez: betiltotta a dohányzást a játszótereken és sporttereken*, valamint azok öt (5) méteres körzetében. Aki a tiltott helyen rágyújt, az szabálysértést követ el, és (max.) 30.000 forintos büntetést kockáztat.

Megéri? Nem nagyon, ennyit senki nem rizikóztat. Értelmes ember meg nem gyújt rá a gyerekek közelében. De a kerítéstől öt méterre tiltani és büntetni: felesleges! A játszótér mellett általában járda van, arra halad az ember, és igen, előfordul, hogy  dohányzik menet közben. Na most, ha haladok dohányzás közben, a nyílt ég alatt vagyok, mellettem az autók is füstölnek, és mégis csak engem bírságolnak meg. Miért nem tiltjuk ki az autókat a játszóterek 5-10-15  méteres körzetéből? A kipufogó-gáz nem veszélyezteti a gyerekeket?

Félreértés ne essék, értem én, hogy jót akarnak a jövő generációnak, de ha kicsit is elgondolkoznak ezen, nem csak a dohányosokat pécézik ki, hanem megvizsgálják, milyen ártalmak keletkeznek a gyerekek közelében, és ezeket próbálják megszüntetni, vagy legalább mérsékelni.

A büntetést kiróhatja a rendőr, közterület felügyelő, vagy bárki, akit a képviselőtestület hivatala erre felhatalmaz.

Én dohányzom. Érint ez a rendelet, főleg úgy, hogy már életbe is lépett március 2.-án, de erről nem nagyon van információ. Az lenne a minimum, hogy erről tájékoztató táblákat raknak ki a játszóterekre és sportterekre, hogy tudja a gyanútlan polgár, itt szabálysértést követHET el, ha nem ismeri a szabályt. Dohányosként tudom, hogy ott szabad füstölni, ahol nem tiltják ezt - ha nincs tiltó tábla, akkor szabályszegés nélkül gyújthatok rá.

Amint az adatvédelmi biztos fogalmazta:"a jogszabályok kihirdetése nélkül nincs érvényes jog, a jogszabályok megismerhetősége nélkül nincs jogállam".

Kíváncsian várom az első bírságokat.

 

_____________
*
j) sporttér: sportolásra alkalmas, bárki által használható, burkolt felülettel ellátott
közparkban található közterület.

Forrás: a kerületi rendelet 

(külön öröm és boldogság, hogy a beszólásom kapcsán mégiscsak felkerültek az idei rendeletek is a honlapra)

Beterjesztések

Címkék: rendelet józsefváros

2009.01.13. 09:35

Azért akárki akármit mond, jó dolgok születnek itt nálunk. Itt van például az a törvénymódosítási kezdeményezés, ami azt tenné lehetővé, hogy a társasházak már 4/5-ös tulajdonosi hozájárulással fel tudjanak újítani, ne kelljen 100%-os egyetértés. Ez remek kezdeményezés - főleg, ha szétnézünk a városban. Elég sok lepukkant épület van, ahol lenne szándék is, pénz is, csak mindig akad egy ember, aki nem szeretné azt. Az előterjesztés már Draskovics "Drazsé" Tibor asztalán van, reméljük, beterjeszti a Parlament elé.

A Palotanegyed részönkormányzat / fesztivál egyik létrehozója, Szűcs Péter vállalkozó is egy jó ötlettel rukkolt elő: azon házak, amelyek aljában valamilyen vendéglátóhely működik, és kitelepül a közterületre, az azért fizetett díj 20%-a visszakerüljön a társasházhoz - azzal a megkötéssel, hogy kizárólag a felújításra lehet használni. Az önkormányzat megszavazta, és január elsejétől már hatályba is lépett. Az első kifizetések egy év múlva, jövő januárban esedékesek.

Ez sokat segít majd a kerület rehabilitációján - bár több szórakozóhely van a Palotanegyedben, mint más részén a kerületnek, azért mindenhová csurran-cseppen.

Sok ilyen határozatot még, ezekből érzi a nép, a választópolgár, hogy  dolgoznak a képviselők - ha nem is gőzerővel, de érezhetően.