Bár sosem fogom megérteni, miért kell egy kutyát a városban, beton- és aszfaltdzsungel közepén tartani, el kell fogadnom, hogy a kutyá(so)k köztünk élnek. Mi meg a kutyaszarral/pisivel, ami főleg az ilyen esős időben szerez remek élményt...

Jó viszont tudni, hogy a kerület is ingyen ad zacsit a kutyaszarnak. Érte kell menni ugyan, de ennyi séta mindenkinek kell! 

Kerületi ingyen zacskó a kutyapiszok-kérdéshez?

Igen, van, csak pl a 8kerblogon én még nem találkoztam vele.

A mellékelt képen, a helyszínen (1082 Leonardo u. 2.) sem látszik,
hogy ide bizony be kell mennie minden kerületi kutyatartónak, hiszen ingyen kutyapiszok-szedő zacskót osztanak. Minden hétköznap munkaidőben.

Az ajtó mellett jobbra egy fehér csengő és már nyitják is. Mindig
kedvesen fogadnak, megkérdik, hány tekercsre tartok most épp igényt, aláírom, hogy köszönöm szépen és már megyek is tovább.

Ingyen van. Tessék menni. Minden kerületi kutyásnak.


Nem eltévedni:

k_archie

És tényleg: elmentem, becsengettem és kinyílt az ajtó. Fiatal hölgyek engedtek be, kérdezve mit akarok. Kutyazacsit, feleltem, mire egy nagy fiókot kihúzott, benne fekete tekercsekben a zacskók. Mennyit?-kérdezte. Mennyit lehet?-kérdeztem vissza. Hány kutya van?-fogott meg. Egy sem, csak kíváncsi vagyok, hogy megy ez a dolog. Bemondásra. Itt egy űrlap, név, cím, aláírás, kutyák száma, és akkor kiadom az igényelt mennyiséget.

Mi a max? -nézem a papírt. 8 tekercs 3 kutyához.

És miért nem tájékoztatják erről a lakosságot? De hát benne volt az újságban! Melyikben? A Józsefvárosban. Ki olvassa azt...?

És miért nem a kutyaszaredény mellé teszik ki? Mert ellopják. És miért nem raknak ki matricát az edényre, hogy itt lehet kapni zacsit? Mert benne van az újságban...-zárult be a kör.

Úgy tűnik, tényleg nagy kertszépítési, virágosítási láz ütötte fel a fejét a kerületben, de ennek csak örülni lehet. Most éppen a Gutenberg tér kopár részeit színesítik virágokkal.

Közösen a civilek és az Önki.

 

Pláne úgy, hogy már el is kezdődött a zöldítés, a kerítés mellé bokrokat ültetnek:

Igazán feláshatták volna körbe teljesen, hogy némi fűmagot elszórva a gyep is zöldüljön majd - de szombaton biztosan lesz rá alkalom. Gyertek!

8kert

Címkék: hangulat kert grund jó dolog közösségi

2012.03.26. 14:29

Ide is begyűrűzött a városi kertészet (végre!), nem is akárhogyan, hanem egyből egy dupla kerttel a Grund mellett. Hajlamosak vagyunk elfeledni, hogy a Grund egy skanzen a kerületben, és most már kertje is van. Grundkert. Annak meg blogja.

Itt egy kicsit hosszabb videó - nem egy 8kerTv minőség, de elég informatív.

 

Hétvégén meg is volt az első roham, felásták a kertet. Részben. Ásó-workshop kellene, úgy tűnik...

  

Csatlakozni még lehet, amint hallottátok ti is, keressétek Keszthelyi Zsuzsit!

100 év

Címkék: ajánló felhívás jó dolog közösségi

2012.01.26. 11:15

 Te milyen régi házban laksz? Van már egy évszázados? Ha igen, érdemes megmutatni a város többi lakójának is, nem?

 

Százéves házak jelentkezését várja a Budapest100 program

 

 

A Budapest100 a százéves budapesti épületek köszöntésére önkéntesek, lokálpatrióták és a házukat szerető lakók összefogásával szerveződő program, melynek elindítója az OSA Archívum, projektgazdája a KÉK – Kortárs Építészeti Központ.

2011 áprilisában 50 budapesti épületben (a lakóházak mellett egészségügyi, szociális és oktatási intézményekben) látták vendégül az érdeklődőket az ott lakók. A kétnapos rendezvény alatt városszerte közel 17.000 kíváncsi városlakó fordult meg a házakban (lakásokban, műtermekben, padlásokon) és nem várt lelkesedés övezte a programokat.

Mindez, valamint a 2012-ben százéves házak spontán jelentkezései, arra ösztönöztek minket, hogy folytassuk a programot.

Szeretnénk, ha 2012. április 21-22-én minél több, idén 100 éves budapesti épület mutatkozna be az érdeklődők előtt.

Jelenleg 260 olyan épületről tudunk, amely százéves születésnapját ünnepli idén, de a lista korántsem teljes, biztos, hogy bővítésre, kiigazításra szorul, ehhez is várjuk az érintett lakók segítségét. Az általunk felkutatott születésnaposok listája megtalálható a program honlapján (budapest100.hu/epuletek/2012)

Várjuk olyan százéves házban élő lakók/lakóközösségek jelentkezését, akik kedvet éreznek a Budapest100 programhoz való csatlakozáshoz!

 

 

 

 

A bemutatkozás legegyszerűbb formája (ami egyúttal a Budapest100 programhoz való csatlakozás feltétele is), hogy erre az áprilisi hétvégére a lakók tegyék lehetővé házuk bejárását, vagyis legyen nyitva az épület, és bárki körbenézhessen a házban.

Emellett örülnénk, ha a lakók valamilyen - akár csak jelképes formában – megajándékoznák születésnapos lakóházukat. Ha erre a hétvégére elkészülne valami, akár közös munkával, az épületekben: újrafestenék a korlátokat, rendbe raknák a postaládákat; vagy történne valami szokatlan: zene, alkalmai kórus szólna, filmeket vetítenének, főznének valamit az udvaron...

A Budapest100 programhoz bárki csatlakozhat, ha van kedve a következő hónapokban együttműködni és együtt gondolkodni, tervezni velünk. Nem kizárólag a jó karban lévő épületeket, vagy a műemlékeket szeretnénk megmutatni a közönségnek. A program épp annyira szól a valamikori Budapestről, mint a mairól, a gyakran elhanyagolt, a felismerhetetlenségig szétszabdalt házakról. Közös gondolkodást kezdeményez
a megújulásról, összetartó lakóközösségek születését ösztönzi.

 

A Lakók/lakóközösségek jelentkezésének módja:

Lakógyűlésen személyesen: 2012. január 26. csütörtök, 18 óra (OSA Archívum - Budapest, V. Arany János u. 32.)

E-mailen: budapest100@kek.org.hu

További információ:

budapest100.hu / budapest100@kek.org.hu / +36-20-341-6688

 

----------------------------------------------------------------------------------
KORTÁRS ÉPÍTÉSZETI KÖZPONT - KÉK

HUNGARIAN CONTEMPORARY ARCHITECTURE CENTRE
M: +3630 522 5994
T/F: +361 322 2907
W: http://www.kek.org.hu
E: info@kek.org.hu

 

Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata egy, az ENSZ által elfogadott nyilatkozat, mely összefoglalja a világszervezet álláspontját a minden embert megillető alapvető jogokról. A nyilatkozatot a II. világháború borzalmai ihlették és 1948. december 10-én fogadták el. Az ENSZ-közgyűlés 1950-ben hozott döntése értelmében a nyilatkozat elfogadásának napját minden évben az emberi jogok napjaként ünneplik. 

 

 

 

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

Bevezető

Tekintettel arra, hogy az emberiség családja minden egyes tagja méltóságának, valamint egyenlő és elidegeníthetetlen jogainak elismerése alkotja a szabadság, az igazság és a béke alapját a világon,

Tekintettel arra, hogy az emberi jogok el nem ismerése és semmibevevése az emberiség lelkiismeretét fellázító barbár cselekményekhez vezetett, és hogy az ember legfőbb vágya egy olyan világ eljövetele, amelyben az elnyomástól, valamint a nyomortól megszabadult emberi lények szava és meggyőződése szabad lesz,

Tekintettel annak fontosságára, hogy az emberi jogokat a jog uralma védelmezze, nehogy az ember végső szükségében a zsarnokság és az elnyomás elleni lázadásra kényszerüljön,

Tekintettel arra, hogy igen lényeges a nemzetek közötti baráti kapcsolatok kifejeződésének előmozdítása,

Tekintettel arra, hogy az Alapokmányban az Egyesült Nemzetek népei újból hitet tettek az alapvető emberi jogok, az emberi személyiség méltósága és értéke, a férfiak és nők egyenjogúsága mellett, valamint kinyilvánították azt az elhatározásukat, hogy elősegítik a szociális haladást és nagyobb szabadság mellett jobb életfeltételeket valósítanak meg,

Tekintettel arra, hogy a tagállamok kötelezték magukat arra, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetével együttműködve biztosítják az emberi jogok és alapvető szabadságok általános és tényleges tiszteletbentartását,

Tekintettel arra, hogy a jogok és szabadságok mibenléte tekintetében közös felfogás kialakításának a legnagyobb jelentősége van az említett kötelezettség maradéktalan teljesítésének szempontjából

a közgyűlés kinyilvánítja
az emberi jogok egyetemleges nyilatkozatát

mint azt a közös eszményt, amelynek elérésére minden népnek és minden nemzetnek törekednie kell abból a célból, hogy minden személy és a társadalom minden szerve, állandóan szem előtt tartva a jelen Nyilatkozatot, oktatás és nevelés útján előmozdítsa e jogok és szabadságok tiszteletbentartásának kifejlesztését, valamint azoknak fokozatosan megvalósuló hazai és nemzetközi jogszabályok útján történő általános és tényleges alkalmazását és elismerését mind a tagállamok népei között, mind pedig a joghatóságuk alatt álló területek népei között.

1. cikk

Minden. emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van. Az emberek, ésszel és lelkiismerettel bírván, egymással szemben testvéri szellemben kell hogy viseltessenek.

2. cikk

Mindenki, bármely megkülönböztetésre, nevezetesen fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra, politikai vagy bármely más véleményre, nemzeti vagy társadalmi eredetre, vagyonra, születésre, vagy bármely más körülményre való tekintet nélkül hivatkozhat a jelen Nyilatkozatban kinyilvánított összes jogokra és szabadságokra.

Ezenfelül nem lehet semmiféle megkülönböztetést tenni annak az országnak, vagy területnek politikai, jogi vagy nemzetközi helyzete alapján sem, amelynek a személy állampolgára, aszerint, hogy az illető ország vagy terület független, gyámság alatt áll, nem autonóm vagy szuverenitása bármely vonatkozásban korlátozott.

3. cikk

Minden személynek joga van az élethez, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz.

4. cikk

Senkit sem lehet rabszolgaságban, vagy szolgaságban tartani, a rabszolgaság és a rabszolgakereskedés minden alakja tilos.

5. cikk

Senkit sem lehet kínvallatásnak, avagy kegyetlen, embertelen vagy lealacsonyító büntetésnek vagy bánásmódnak alávetni.

6. cikk

Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogalanyiságát bárhol elismerjék.

7. cikk

A törvény előtt mindenki egyenlő és minden megkülönböztetés nélkül joga van a törvény egyenlő védelméhez. Mindenkinek joga van egyenlő védelemhez a jelen Nyilatkozatot sértő minden megkülönböztetéssel és minden ilyen megkülönböztetésre irányuló felbujtással szemben.

8. cikk

Minden személynek joga van az alkotmányban vagy a törvényben részére biztosított alapvető jogokat sértő eljárások ellen a hazai bíróságokhoz tényleges jogorvoslatért folyamodni.

9. cikk

Senkit sem lehet önkényesen letartóztatni, őrizetbe venni vagy száműzni.

10. cikk

Minden személynek teljesen egyenlő joga van arra, hogy ügyét független és pártatlan bíróság méltányosan és nyilvánosan tárgyalja, s ez határozzon egyrészt jogai és kőtelezettségei felől, másrészt minden ellene emelt bűnügyi vád megalapozottsága felől.

11. cikk

 1. Minden büntetendő cselekménnyel vádolt személyt ártatlannak kell vélelmezni mindaddig, amíg bűnősségét nyilvánosan lefolytatott perben, a védelméhez szükséges valamennyi biztosíték mellett, törvényesen megállapítják.
 2. Senkit sem szabad elítélni oly cselekményért vagy mulasztásért, amely elkövetése pillanatában a hazai jog vagy a nemzetközi jog szerint nem volt büntetendő cselekmény. Ugyancsak nem szabad súlyosabb büntetést kiszabni, mint amely a büntetendő cselekmény elkövetése pillanatában volt alkalmazható.

12. cikk

Senkinek magánéletébe, családi ügyeibe, lakóhelye megválasztásába vagy levelezésébe nem szabad önkényesen beavatkozni, sem pedig becsületében vagy jó hírnevében megsérteni. Minden személynek joga van az ilyen beavatkozásokkal vagy sértésekkel szemben a törvény védelméhez.

13. cikk

 1. Az államon belül minden személynek joga van szabadon mozogni és lakóhelyét szabadon megválasztani.
 2. Minden személynek joga van minden országot, ideértve saját hazáját is, elhagyni, valamint saját hazájába visszatérni.

14. cikk

 1. Minden személynek joga van az üldözés elől más országban menedéket keresni és a más ország nyújtotta menedéket élvezni.
 2. Erre a jogra nem lehet hivatkozni közönséges bűncselekmény miatti. kellőképpen megalapozott üldözés, sem pedig az Egyesült Nemzetek céljaival és elveivel ellentétes tevékenység esetében.

15. cikk

 1. Minden személynek joga van valamely állampolgársághoz.
 2. Senkit sem lehet sem állampolgárságától, sem állampolgársága megváltoztatásának jogától önkényesen megfosztani.

16. cikk

 1. Mind a férfinak, mind a nőnek a házasságra érett kor elérésétől kezdve joga van fajon, nemzetiségen vagy valláson alapuló korlátozás nélkül házasságot kötni és családot alapítani. A házasság tekintetében a férfinak és a nőnek mind a házasság tartama alatt, mind a házasság felbontása tekintetében egyenlő jogai vannak.
 2. Házasságot csak a jövendő házastársak szabad és teljes beleegyezésével lehet kötni.
 3. A család a társadalom természetes és alapvető alkotó eleme és joga van a társadalom, valamint az állam védelmére.

17. cikk

 1. Minden személynek, mind egyénileg, mind másokkal együttesen joga van a tulajdonhoz.
 2. Senkit sem lehet tulajdonától önkényesen megfosztani.

18. cikk

Minden személynek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához, ez a jog magában foglalja a vallás és a meggyőződés megváltoztatásának szabadságát, valamint a vallásnak vagy a meggyőződésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind a nyilvánosság előtt, mind a magánéletben oktatás, gyakorlás és szertartások végzése útján való kifejezésre juttatásának jogát.

19. cikk

Minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságához, amely magában foglalja azt a jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást és hogy határokra való tekintet nélkül kutathasson, átvihessen és terjeszthessen híreket és eszméket bármilyen kifejezési módon.

20. cikk

 1. Minden személynek joga van békés célú gyülekezési és egyesülési szabadsághoz.
 2. Senkit sem lehet valamely egyesületbe való belépésre kőtelezni.

21. cikk

 1. Minden személynek joga van a hazája közügyeinek igazgatásában akár közvetlenül, akár szabadon választott képviselői útján való részvételhez.
 2. Minden személynek egyenlő feltételek mellett joga van saját hazájában közszolgálati állásokra való alkalmazásához.
 3. A közhatalom tekintélyének alapja a nép akarata; ez az akarat egyenlő szavazati jog és titkos szavazás vagy a szavazás szabadságát ezzel egyenértékűen biztosító eljárás alapján időszakonként tartandó tisztességes választáson kell hogy kifejezésre jusson.

22. cikk

Minden személynek mint a társadalom tagjának joga van a szociális biztonsághoz; minden személynek ugyancsak igénye van arra, hogy -az államok erőfeszítései és a nemzetközi együttműködés eredményeképpen és számot vetve az egyes országok szervezetével és gazdasági erőforrásaival- a méltóságához és személyiségének szabadon való kifejlődéséhez szükséges gazdasági, szociális és kulturális jogait kielégíthesse.

23. cikk

 1. Minden személynek joga van a munkához, a munka szabad megválasztásához, a méltányos és kielégítő munkafeltételekhez és a munkanélküliség elleni védelemhez.
 2. Az egyenlő munkáért mindenkinek, bármilyen megkülönböztetés nélkül egyenlő bérhez van joga.
 3. Mindenkinek, aki dolgozik, olyan méltányos és kielégítő fizetéshez van joga, amely számára és családja számára az emberi méltóságnak megfelelő létet biztosít és amelyet megfelelő esetben a szociális védelem összes egyéb eszközei egészítenek ki.
 4. Minden személynek joga van a pihenéshez, a szabad időhöz, nevezetesen a munka időtartamának ésszerű korlátozásához, valamint az időszakonkénti fizetett szabadsághoz.

24. cikk

Minden személynek joga van a pihenésre és szabadidőre, beleértve a munkaidő ésszerű korlátozását és az időszakos fizetett szabadságot.

25. cikk

 1. Minden személynek joga van saját maga és családja egészségének és jólétének biztosítására alkalmas életszínvonalhoz, nevezetesen élelemhez, ruházathoz, lakáshoz, orvosi gondozáshoz, valamint a szükséges szociális szolgáltatásokhoz, joga van a munkanélküliség, betegség, rokkantság, özvegység, öregség esetére szóló, valamint mindazon más esetekre szóló biztosításhoz, amikor létfenntartási eszközeit akaratától független körülmények miatt elveszíti.
 2. Az anyaság és a gyermekkor különleges segítséghez és támogatáshoz adnak jogot. Minden gyermek, akár házasságból, akár házasságon kívül született, ugyanabban a szociális védelemben részesül.

26. cikk

 1. Minden személynek joga van a neveléshez. A nevelésnek, legalábbis az elemi és alapvető oktatást illetően, ingyenesnek kell lennie. Az elemi oktatás kötelező. A technikai és szakoktatást általánossá kell tenni; a felsőbb tanulmányokra való felvételnek mindenki előtt -érdeméhez képest- egyenlő feltételek mellett nyitva kell állnia.
 2. A nevelésnek az emberi személyiség teljes kibontakoztatására, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletbentartásának megerősítésére kell irányulnia. A nevelésnek elő kell segítenie a nemzetek, valamint az összes faji és vallási csoportok közötti megértést, türelmet és barátságot, valamint az Egyesült Nemzetek által a béke fenntartásának érdekében kifejtett tevékenység kifejlődését.
 3. A szülőket elsőbbségi jog illeti meg a gyermekeiknek adandó nevelés megválasztásában.

27. cikk

 1. Minden személynek joga van a közösség kulturális életében való szabad részvételhez, a művészetek élvezéséhez, valamint a tudomány haladásában és az abból származó jótéteményekben való részvételhez.
 2. Mindenkinek joga van minden általa alkotott tudományos, irodalmi és művészeti termékkel kapcsolatos erkölcsi és anyagi érdekeinek védelméhez.

28. cikk

Minden személynek joga van ahhoz, hogy mind a társadalmi, mind a nemzetközi viszonyok tekintetében olyan rendszer uralkodjék, amelyben a jelen Nyilatkozatban kinyilvánított jogok és szabadságok teljes hatállyal érvényesülhessenek.

29. cikk

 1. A személynek kőtelességei vannak a közösséggel szemben, amelynek keretében egyedül lehetséges a személyiség szabad és teljes kifejlődése.
 2. Jogainak gyakorlása és szabadságainak élvezete tekintetében senki sincs alávetve más korlátozásnak, mint amelyet a törvény kizárólag mások jogai és szabadságai elismerésének és tiszteletbentartásának biztosítása érdekében, valamint a demokratikus társadalom erkölcse, közrendje és általános jóléte jogos követelményeinek kielégítése érdekében megállapít.
 3. Ezeket a jogokat és szabadságokat semmi esetre sem lehet az Egyesült Nemzetek céljaival és elveivel ellentétesen gyakorolni.

30. cikk

A jelen Nyilatkozat egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy az valamely állam, valamely csoport, vagy valamely egyén részére bármilyen jogot adna arra, hogy az itt kinyilvánított jogok és szabadságok megsemmisítésére irányuló tevékenységet fejtsen ki, vagy ilyen cselekményt elkövessen.

 

Gyulai Pál 12

Címkék: ajánló hangulat jó dolog közösségi

2011.09.03. 08:57

 Házblog. Volt már ilyen, például a Bródy 17 napjait mutatta be az akkori közös képviselő, egyben egy kommunikációs felületet is képezve, hogy ne csak folyosói pletykák formájában terjedjenek a hírek.

Vége lett, a megbízással együtt, most egy másik ház lakói próbálnak közösséget szervezni a szomszédokból bloggal

Rögtön egy zseniális ötlettel dobták fel a házat: kiállítóteret csináltak a liftből. Nem is láttam még ilyet, bár nem liftezek sokat. Eddig csak reklámfelületeket olvasgattak, itt viszont a ház és a környék múltját, történetét ismerheti meg utazása során a liftező. 

A tabló egyébként nem egyszerű papírra lett nyomtatva, hanem egy öntapadó tűzálló fóliára, ami egy szintén tűzálló műanyag lapra van ragasztva (a felhasznált anyagokról az Építésügyi Minőségellenőrző Központtal egyeztettek). Tehát nem egy külön plakátként jelenik meg, hanem ez maga a lift burkolata. Így teljesíti a liftre vonatkozó szigorú tűzvédelmi szabályokat és a rongálás elleni védelmet is.

Remélem, tényleg sikerül elérni céljukat, a blogot meg kövessétek, olvassátok - a jó példákat pedig valósítsátok meg! 

 

Kedves túrázó!

 

Szeretnéd körbejárni a 8. kerületet úgy, hogy közben helyiekkel ismerkedsz és beszélgetsz? Az épületek szemlélése helyett inkább beülnél egy forró italra és onnan továbbmennél meghallgatni a helyi pletykákat, majd megkóstolnád a környék legjobb burekjét? Érdekelne, hogyan látják a helyi gyerekek saját magukat és a kerületet?

Rendhagyó kiállításra hívunk téged, ahol különböző 8. kerületi állomásokon keresztül nézheted végig a program során készült képeket.

Sokféle túraútvonal létezhet, most bemutatom neked az én útvonalamat:

A Horváth Mihály téren találkoztunk páran. Hideg volt, kicsit még álmosak voltunk, elindultunk az első állomásra. A Műterem Kávézóban a Tavaszmező utcában megittunk egy forró kávét, felébredtünk és megnéztük az első képeket. Ezután magunkhoz vettünk egy túratérképet és megcéloztuk a Paradiso fodrászatot, hogy meghallgassuk a környékbeli pletykákat. Ekkor már kicsit megéheztünk és a Magdolna utcán betértünk egy sajtos hambira. A Magdolnáról átkanyarodtunk a Karácsony Sándor utcába és betértünk a környék legjobb pékségébe, ahol nagyon sok fotót végignéztünk , megmelegedtünk. Ezután elindultunk a Mátyás tér felé, amely állítólag a fotós gyerekek bázisa volt. Ott beugrottunk egy közértbe, majd egy egyiptomi étteremre lettünk figyelmesek. Nagyon barátságos hangulat fogadott bennünket, törték a magyart és egy százasér ittuk a meleg teát. A Nagyfuvaros utcán végigmentünk és egy könyvesboltba ütköztünk. Beültünk egy kicsit olvasgatni, megnéztünk pár képet. Egy újabb közért után a szocreál hangulatú Bútorboltba érkeztünk a Déri Miksán, ahol idősebb hölgyek vártak minket karácsonyi díszekkel és beszélgettek velük. A túrát a Macska Cafeban zártuk, ahol megbeszéltük a túrán látott képeket és a hallottakat, aztán megettük az utóbbi idők legfinomabb vegetáriánus levesét egy csupaszív szakács ajánlásával.

Jó túrázást kívánunk:

a 8ker+én fotós csapata

 

 Hétfőn délután bohócok foglalták el a Blaha Lujza teret a Placcc fesztivál keretében - ahová állandóra kiköltözött a hajléktalanok mellé a Jobbik főpolgármester jelöltje, egy dobozba. Érdekes kontrasztot adott a politika zártsága és az önfeledten örömködő járókelők bohóccá válása.

 

Kicsit pikírten feltehetném a kérdést, hogy: ki van a Jobbik mögött? A bohócok...:)

Update: Most kaptam a szervezőktől újabb információt, mégsem a fesztivál keretében, hanem önszerveződve lett a Blaha lerohanva a bohócok által.

Kétféle munkát is látni most a Pollack Mihály téren: az egyik a macskakövek közötti rést tömítik cementes homokkal/apró sóderral. Ideje volt már, hiszen évek óta egyre csak romlik a nem olyan régen lerakott új burkolat - a karbantartás teljes hiánya megmutatja magát hamar.

Jókora kupacot kaptak, ezt hordják talicskával az úttestre, majd egykedvűen söprögetik ide-oda, a kocsik meg belenyomják. Kicsit poros, kicsit uncsi, kicsit lassan megy, de legalább már foglalkoznak vele. Persze, nem csinálják meg az összes kockakövet, arra nincs keret, csak a Pollack téren. A Múzeum két oldalára már nem futotta.

Velük szemben meg gyepesítés zajlik. Előzőnek is örülök, de ennek sokkal jobban, hiszen - még ha ideiglenesen is - zöld pázsit várja majd az erre járókat. 

A gyeptéglák kirakásának aprópója a tér újragondolására kiírt pályázat díjazása - na meg a tér elfoglalása, kihasználása. Pollack Piknik, négytől - ha viszel, eszel. :)

Egy csapat fiatal kitalálta, majd meg is valósította a kerület új sétálóutcáján az Élő Galériát. Ahogy ők fogalmaznak:

A Mikszáth Kálmán tér-Krúdy Gyula utca -Lőrinc pap tér útvonalon található üzleteknek, kávézóknak, éttermeknek, intézményeknek saját történeteik, anekdotáik vannak. Ezeket egységes rendszerben jelenítik meg...Az elképzelés szerint a szövegek felkeltik majd a járókelők érdeklődését, további kérdéseket vetnek fel, és párbeszédre késztetnek. Így az élő galéria kommunikációs felületként értelmezhető. Az alkotók a lokális értékekre terelik a figyelmet, valamint segítik a kerületben élők, az oda látogatók és az ott dolgozók közötti közvetlen kapcsolatot.

Érdemes nagyban megnézni a képeket, de valójában az az igazi, ha arra járva elolvasgatod, és beszédbe elegyedsz a környéken lévőkkel.

 

 Kedves autósok, változik a forgalmi rend a Palotanegyed egyes utcáin. A gyalogosforgalom miatt lezárják a Krúdy utca egy részét, végre igazi sétáló utca lesz!

Biztonság

Címkék: vélemény közlemény hazai jó dolog

2009.05.23. 19:10

Gyerekkoromban a bejárati ajtón volt egy tábla, ami azt mondta, hogy a "Gázt, vizet, villanyt zárd el!". Indulás előtt végiggondolta az ember fia (és lánya), minden a tábla szerint történt-e, vagy visszament ellenőrizni. Egy idő után belénkivódott - nem is volt ilyen gond sosem.

Manapság egy másfajta figyelmeztetés szükséges, pláne a sok idős ember lakta helyeken. A lakásba beengedés előtt célszerű végiggondolni ezeket. Hasznos tanácsok, csak olvassák és ez szerint járjanak el! Oszthatna ilyet az önkormányzat minden nyugdíjasnak, főleg az egyedül lakóknak.

Szerintem.

 

 

Kommandó akcióban

Címkék: civil jó dolog kommandó

2009.05.21. 17:41

Na, ma elmentem megfigyelni, hogy boldogulnak a fiatalok a felnőttekre való rászólással. Előre meg van határozva az önkéntesek között, mikor, hol és mennyi ideig vigyáznak a rendre, de inkább a tisztaságra. Ma három fiú a Mikszáth Kálmán teret figyelte 90 percen keresztül. Általában 

A SOTE könyvtára előtt, a bokrok mögött, félig takarásban várt a felmentő sereg: 2 rendőr, egy ifjúság-védelmis rendőrnő, 2 kerületi közteres és egy kerületőr. Szemmel tartották a fiatalokat, ami nem volt nehéz, hiszen sárga láthatósági mellény volt rajtuk és gumikesztyű.

Pont egy "akció" zajlott, amikor megérkeztem, egy hajléktalant figyeltek árgus szemmel, mindhárman, aki annak rendje és módja szerint a pad alá ejtette az addig szívott cigaretta csikkjét. A fiúk azonnal szóltak, nem kellene ott hagyni, hiszen tele a tér kukákkal. A marcona, talpig feketébe öltözött kerületőr nézte, mi történik, de a delikvens lehajolt, felvette a csikket és elsétált a kukáig. Végig követték tekintetükkel a tettet, majd nyugtázták azt.

 

Szücs Péter, a CaPE elnöke elmondta, a kiválasztott területet ilyenkor sokkal alaposabban tisztítják meg, hogy szembeötlő legyen az eldobott szemét. Az eddigi tapasztalatok pozitívak, mindenki zokszó nélkül teljesítette a gyerek-kommandósok kérését - mondjuk, elég határozottan szóltak - és folytatják tovább. Ha minden jól megy, akkor ősszel már rendszeresítik, és minden délután kis csapatok róják majd az utcákat, tereket. 

A rendőrök és közteresek sem ácsorogtak tétlenül, rengeteg turista találta meg őket térképpel, merre van az arra, a közteresek meg a tilosban parkoló autókat büntették végig - kerékbilincs is került egy német rendszámú kocsira, ne tudjon meglógni csak úgy...

Jó volt ez a bő félóra, amit ott töltöttem, azt láttam, hogy rendben működnek a dolgok, ha akarjuk. Palotanegyedben már most, aztán később talán az egész kerületre ki lehet terjeszteni ezt a fajta nevelést.

Szögesdrót II.

Címkék: jó dolog

2009.05.02. 10:12

Alig telt el pár nap, ismét levelet kaptam az Erkel színházat övező kerítéskéről. Nem, nem az illetékesek feleltek, nem megmagyarázták vagy hárítva szabadkoztak, R írt ismét, mellékelve egy újabb fotót.

Szia!

Látom kitetted a blogra. :) Na most vagy ennek hatására, vagy csak rájöttek maguktól, mindenesetre eltűnt a szögesdrót! A csatolt képet ma készítettem. Igazán pozitív fejlemény. :)

Üdv:
R.

 

Locsolókocsi

Címkék: út park jó dolog füvészkert

2009.04.20. 08:38

Szombat este hazafelé tekerve furcsa lénnyel szerkezettel találkoztam össze: egy locsolókocsi, amely nem a kiszáradt földet látta el az éltető vízzel, hanem fény kíséretében a fák leveleit öntözte.

A Füvészkert mellett gurultunk össze, és kaptam lencsevégre gyorsan, mielőtt távozik. Befelé locsolt, a kertbe, és közben lemosta a fák friss leveleire rakodott port. A látványra a járókelők is megálltak és szinte tátott szájjal bámultuk...az autók is óvatosan előzték, közeben jól megnézték a benne ülők is. Ez valami csoda!

Sajnos nincs rajta semmilyen felirat, így nem tudni, kihez, hova tartozik, ki a fenntartója, üzemeltetője. Ettől függetlenül jó, hogy van ilyen a kerületben, remélem, nem csak a Füvészkert mellett ügyködik, hanem látni fogjuk más helyeken is. A fotó telefonos, bocs.

Te találkoztál már ezzel a kocsival?