Nem pihennek egy percet sem, bár ez inkább tűnik szélmalomharcnak, mégsem adják fel - ilyen az, ha az igazáért küzd az ember.

És ilyen, ha a Hivatal és cégei vannak a másik oldalon. 

 

Tisztelt Polgármester Úr, Projektmenedzser Úr és MNP I. Bérlői Közösségek!
 
2010. októbere óta háromízben – legutóbb egy hónapja nyílt levélben – tártuk föl a 2005-ben indult és 2008. december 31-i határidőre befejezni szándékolt MNP I. Program körülményeit, jelenlegi készültségi állapotát, – most 2010 végén.
 
Az előzőekben elsősorban a „modellkísérleti program” szociális körülményeit, a bérlői bevonás fejleményeit, a bérlői jogviszony-rendszer mai állapotát és lehetséges alakulásait vizsgáltuk meg.
Most, az Önkormányzat és a Rév8 Zrt felszólítására, az Épületfelújítási Program első négy házának műszaki kifogásait tárjuk fel.
Ezzel kapcsolatban le kell szögeznünk, hogy a projekt lebonyolításáért felelős Rév8 Zrt, a mi észrevételeink benyújtásáig nem talált különösebb kifogásolnivalót, hiányosságot, a 2010 szeptemberében abbahagyott, felújítási-javítási munkálatokkal kapcsolatban.
A tételes hibalista felsorolása előtt azonban néhány szóban vázolnám azt a rövid közjátékot, ami a fenti témával kapcsolatban a közmeghallgatáson zajlott le, majd az erről szóló közösségi tájékoztató tanulságait is.
 
I.             Közmeghallgatás, ahogy azt egy közmeghallgatott látta, a fenti kérdéskör kapcsán.
 
Amikor a moderátor gyöngéd kioktatása után és közbevetéseitől kísérve szólhattam pár szót az MNP I-II. jelen állásáról, mindenki hallhatta a projektvezető válaszát, majd az ezt követő rövid, polgármesteri kommentárt is. Az előbbire nem is vesztegetnék szót, hisz’ épp azért írtunk sokadjára is beadványt a kerület vezetőjéhez, mert a programmenedzser úr. hosszú évek alatt még egyetlen kérdésünkre sem adott egyenes választ, és egyetlen határidőt sem tartott be; - mely szokásához ezúttal is hű maradt.
Hanem a kommentár, amit a polgármester úr ehhez a kis közjátékhoz fűzött, miszerint „Alföldi György és köztem régi ellentét feszül,” már jobban felkeltette az érdekeltek figyelmét.
A mieink ugyanis, a meghallgatást követő megbeszélésen, nagyrészt nekem rótták fel az évek óta tartó szélmalomharc kudarcait, a remélt változások hiányát és a szemérmetlen mellébeszélések keltette csalódottságot, melyet csak erősített a „személyes ellentét” sajátos minősítése. A legenyhébb, amivel „biztattak”, hogy „hagyd a fenébe az egészet, hisz láthatod, hogy az erősebb kutya … hajtja maga alá a másikat.”
 
   Nos, barátaim, jó- és rosszakaróim, bevallom, a döbbenettől és megalázottságtól, ott és akkor, nem jött ki hang a torkomon; viszont most mégis megosztanám Veletek félszázados felnőtt életem egyik szerény tanulságát: Amit erőszakkal, orv fondorlattal vagy hitvány árulással vesznek el tőled, azt még visszaszerezheted, de amiről önként mondasz le, azt soha.
 
II.           Összefoglaló az MNP I. első négy házát érintő műszaki kifogásokról.
 
A Program I-el kapcsolatban először 2008 októberében fordultunk az akkori vezetéshez, s egy „egyeztető megbeszélés” után, minden érdemi kivizsgálást mellőzve, minden maradt úgy, ahogy volt.
Legutóbbi tételes hibalistánkat pedig, f. év április 7-én adtuk át, melyek orvoslására, - egy közös felmérést követően - egy 2010. szeptemberi határidőt adott meg a Rév8. Az azóta elvégzett javítások azonban korántsem terjednek ki a program egészében vállalt, de lemaradt vagy hiányosan elvégzett munkálatokra, sőt, mint látni fogjuk, azóta újabb és újabb fogyatékok kerültek a felszínre.
Azt a kérdést pedig, hogy a két éve lejárt határidejű és már rég készre jelentett MNP I. program műszaki hiányosságait s a már elkészült állag rohamos romlásának komplex kérdéskörét miért nekünk kell napirenden tartani, sokadjára is feltesszük. Továbbá azt is, hogy ki felel a tetemes költséggel járó rendszeres pótmunkákért, melyek – mint látni fogjuk – máig foghíjasak. Ezek felvetése lenne „személyeskedés és feszültségkeltés”?
 
II/1. Karácsony Sándor u. 22. sz. lakóépület műszaki kifogásai.
 
1.    Az épület falainak csak a nyugati és magasföldszinti része kapott hőszigetelést, ezért hőszigetelési problémák (hőhidak) keletkeznek. E munkák folytatásában f. év 9-én külön megegyeztünk az Önkormányzat-Rév8-Négyház egyezség részeként. (A falpenészedésről szóló – akkori – 16 lakás tételes felsorolását, április 7-én adtuk át a Rév-nek).
2.    Az előző (2009 évi ) vakolás során eltűnt kapualji mozgásérzékelő pótlása.
3.    Lógó kábelek és villanykapcsolók, fedlapok és más, az épület egészét érintő arculati hiányosságok megszüntetése. (Pl. a szétesett külső nyílászárók).
4.    A lépcsőház és a folyosók hibás elemeinek (kitört lépcsőfokok, repedt-törött gyomverte kövezet stb.) rendbehozása.
5.    A teljes tetőzet hófogó acélhálóinak és kettős hótörő ékeinek a felújítás előtti állapotnak megfelelő helyreállítása, a vonatkozó építésügyi szabványoknak megfelelően.
6.    A körfolyosó korlátjainak, a tartószerkezet acélkonzoljainak korróziómentesítéséről és lefestéséről, 2007 október 3-án állapodtunk meg a Rév-vel. A szerkezeti elemek felújításával kapcsolatban ugyanis, javasoltuk az előző karbantartási munkák idejét, mértékét és jellegét megállapítani. Ez – a földszintes épületrész (B épület) statikai vizsgálatával együtt – elmaradt. Legalább egy korróziótesztet azonban el kellett volna végeztetni. A rozsdás szerkezetek most ott éktelenkednek a frissen festett falak között.
7.    Két lakásban (Fe. 4. és I. em. 26.) a gázvezeték-csere és a készülékek biztonságtechnikai vizsgálata elmaradt. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzetet többször is jeleztük az illetékeseknek. Legutóbb, egy lakó enyhe gázmérgezése és a vagyonbiztonságot veszélyeztető ügyben, november 25-én intézkedtünk, miután a Rév-képviselőt képtelenek voltunk elérni.
8.    Burkolási munkák hiányosságai (II. em. 27). Hanyagul felrakott, elégtelenül fugázott, szegély- és eldolgozási hibákkal, felemás csempékkel borított konyhafal.
9.    Gipszkartonnal hevenyészve takart, pőre elektromos vezetékek  a kapu alatt.
10.A lépcsőházi védőlábazat kialakítása.
11.És hiányzik még a házszámtábla és a sikeres együttműködésünket megörökítő dísztáblácska is, mely szép ötletet a Rév részéről mi is lelkesen fogadtuk anno a Program kezdetén… 
 
II/2. Szigetvári u. 4.
 
1.    A lépcsőházban és a folyosói mellékhelyiségekben pőrén hagyott víz- és villamos vezetékek és a folyosók vakolási és glettelési hiányosságai.
2.    A csatornázás során csak a gerincvezetékek lettek cserélve, a lakásokat bekötő csövek (100-as cső) nem.
3.    A házat és a lakásokat elöntő bűz a nem megfelelő csőcserén kívül, a folyosói WC-knek is felróható.
A fel nem számolt folyosói WC-k ellentmondanak annak a civilizációs minimum- elvnek melyet már 2005-ben, a program szellemiségének megfelelően, a Rév-vel együtt deklaráltunk.
4.    Hiányoznak az udvari bűzelzárók fedlapjai, (6 db) melyeket dirib-darab csempékkel fedtek le.
5.    A pincék külső nyílászáróit a lakók maguk hozták rendbe, de az elektromos világítás évek óta üzemképtelen.
6.    A homlokzati tetőn nem lettek visszarakva a hótörő ékek és a hófogó háló.
II/3. Az Erdélyi u. 4. sz. házunk műszaki kifogásait az ottani    képviselőnk jelentése alapján közöljük:   Erdélyi utca 4 Magdolna negyed program.
 
 A Magdolna negyed felújítási program keretén belül befejezésre került a ház belsejének a megújhodása 2009 végén .
Ezzel kapcsolatban a következő kifogásokat foganatosítja a ház lakóközössége :
 
A belső ereszcsatornák oly módon lettek cserélve és elrendezve, hogy nagyobb eső után a harmadik / felső / emeletre a csatornákból dől le a víz és befolyik a lakásokba és nem utolsósorban a frissen, felújított és festett falon folyik végig a földszintig .
A belső felújítás befejezése után nemsokára földszinten és a lépcsőházban kb. 1.m. magasan a festék kezdett felhólyagosodni és leválni .
Régebbi, azaz legalább kettő éves dolog,/ melyet hiába is kérünk a Rév 8.tol / a belső villanyhálózat felújítása során, a bejárati folyosón a lámpák túl magasra lettek felhelyezve kb.3,5 m-re a mennyezetre, hogy cseréje szinte megoldhatatlan és egy hónapi használat után ki is égtek és az óta, nem is lett hozzájuk nyúlva./ egy égő kb.3000 e.ft. /
Sajnos a napokban derült ki az első hó után, hogy a tető felújításánál elfelejtettek hálós
hófogót felszerelni és az olvadt hó nagy robajjal zúdult le a tetőről az udvarra és csoda hogy nem volt belőle baleset !!!! /gondolom az utcafronton is ez a helyzet /
 
Most ez évben 2010 közepén lett kész a homlokzat felújítása és ezzel kapcsolatban a következőket kifogásoljuk :
 
A homlokzati felső ereszcsatorna nem lett kicserélve csak a felmenő és ezért a legkisebb esőnél is csurog le a víz a tetőről, mint ha nem is lenne csatornánk.!!!
A homlokzati ablakok a házzal egyidősek és nem zárodnak ezeket nem toldozni-foldozni, hanem cserélni kellett volna, valahogy a pénzt másképpen kellett volna elosztani, hogy erre a nagyon fontos dologra is jusson………..!?
A belső elmaradt munkák még nem kezdődtek el ezek a következők :
 
Hátsó elválasztó fal felépítése / elválasztás az iskolaudvartól /.
Sajnos mióta az iskola megkapta a háztól leválasztott udvarrészt akkora a ricsaj,hogy az ott lakóknak a pihenése teljesen lehetetlen / sok idős ember él a házban / az elválasztó fal talán enyhítene ezen a gondon !
A pincében a falak erősen vizesednek és a földszinti a lakásokban a falak kb.1méter magasan vizesek-dohosak és penészednek a festék a vakolat lepereg-lemállik az égészségre súlyosan,.ártalmas !!!
A Magdolna-negyed programban állítólag szerepel egy ilyen fejezet, hogy a földszinti falak részleges /valamilyen technológiával / víztelenítése, de erről a Rév8.nagyon hallgat és a lakásokon belüli falakra szerintem nem vonatkozik./bár nagyon fontos lenne /
A közös WC-ket,megszüntették az emeleteken,de földszinten valamilyen okból meghagyták az okát sajnos nem tudom megmondani a Révvel nagyon nehezen lehet kommunikálni !
 
Tisztelettel !
 
 2010.12. 05.                          Winhardt Ferenc
           
                           A ház lakóinak megbizotja és a Négy ház Egyesület Elnökségi tagja.
 
II/4. A Dankó u. jelentésével kapcsolatban lásd, mint fennt.
Magdolna Negyed Program I. keretében 2006-2009 között közösségi bevonással megújított, Dankó utca 7. számú ház felújítással kapcsolatos észrevételei.
 
 
A felújítás során a ház hátsó földszinti szakasza új födémet és tetőt kapott. A tető építése során elmaradt a hófogó kialakítása. Tapasztalatunk az első komolyabb havazás után az, hogy szükség lenne valamilyen hófogó megoldás kialakítására, mert az olvadás következtében folyamatos és nagy mennyiségű, tömegű jeges hó zúdul az udvarra, amely életveszélyessé is válhat.
 
Továbbra is kifogásoljuk a felújítás során elmaradt vízvezeték cseréjét, mely az új víz-csatorna illetve a lakásokban felszerelt vízóra közötti szakaszon található, (RÉV8 ZRT szerint ki van cserélve). A felújítás után már volt csőtörés ezen a szakaszon, amelynek következtében a Fszt. 5-ös és a Fszt. 6-os lakás jelentősen beázott az új parketta és a frissen festett fal komolyan károsodott.
  
Elmaradt a pincelejáró lépcső feletti előtető kiépítése, melynek következtében a folyamatos és nagy mennyiségű esőzés következtében az új pinceajtó teljesen elrohadt, illetve a pince jelentősen elvizesedett.
Kérjük a fent említett problémák felülvizsgálatát és megoldását.
Köszönettel, Székelyné Hanisch Krisztina
2010-12-10
 
  
Budapest, 2010. december 13.
Budaházy Gusztáv
 

 

A bejegyzés trackback címe:

https://8ker.blog.hu/api/trackback/id/tr912513671

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Én nem tartom szélmalomharcnak. _Végre_ezek teljesen konkrét kérdések, melyeket_írásban_és_nyilvánosan_tettek fel az önkormányzati vezetőknek. Tudtommal eddig általánosabb jellegű kérdések voltak, a konkrétumokat pedig szóban vagy hivatali levelezésben intézték. Az önkormányzatnál nem kötelesek blogokat olvasni, ezért el kell küldeni a hivatal mailcímére (igazolást kérve az átvételről, mert rendszeresen elvesznek a beadványok, és az automatikus visszaigazolás megoldására továbbra sincs hajlandóság), egy hónapon belül érdemben válaszolniuk kell. Jogilag a választ igen, az érdemi választ persze nem lehet kikényszeríteni. De a nyilvánosság és a jog együtt, elég jó ösztönzés.

Érdemes lesz majd házanként egymás mellé tenni, akár különböző színnel is elválasztva, az észrevételeket-panaszokat és a választ. Nekem egyébként úgy tűnik, hogy ezek egy része egyértelmű hiba, más részükről el tudom képzelni, hogy a részleteken múlik az igazság, az igények harmadik részéről pedig talán mondhatják azt, hogy nem lehet, nem szándékoznak teljesíteni. Mindenki eldöntheti majd, mit gondoljon róla, ha megérkezik a válasz. Az természetes, hogy ellentétes szempontok, érdekek és vélemények vannak. Így működik a szervezett párbeszéd a polgárokkal, a civilizált vita, a kölcsönös felelősség.

_Ha_az önkormányzat ilyen részletességgel megválaszolta volna az eddigi beadványokat_akkor_esetleg_indokolt lehetne olyan vélemény, amely szerint személyes tényezők is közrejátszanak a konfliktusban. Amíg ilyen válasz nincs, addig inkorrekt a polgármester részéről személyes síkra terelni a vitát. Túl azon, hogy a megválaszolatlan beadvány jogsértő is.

Gusztáv, nagyon bőbeszédű vagy persze, ugyan javasoltam, hogy foglald össze előre a mondanivalódat a közmeghallgatáson tíz mondatban, nem tetted, nyilván így tudsz beszélni. De mindez semmit nem változtat azon, hogy minden hivatalos beadványra válaszolni kell, és ha valamelyik fél nyilvánossá is teszi, akkor mindenkinek lesz alapja véleményt kialakítani az ügyről, akit érdekel.

A közmeghallgatás dokumentumainak nyilvánossága egyébként pont így hat, ahogy fent leírtam. Az önkormányzat elfogadta az érvelésem, hogy a szóban elhangzottak jegyzőkönyvén kívül, közzé kell tegye a az írásbeli kérdéseket és válaszokat. Kaptam olyan visszajelzést, hogy nagyon tanulságos, tanulmányba illő a kommunikáció. Egyetértek, hozzátéve, hogy egyes ügyekben külön is nagyon tanulságos, mindenkinek fogom javasolni a tanulmányozásukat, akit érdekel az önkormányzat működése. Mivel - interaktív önkormányzati honlap nem lévén - évente egyszer van alkalom arra, hogy az önkormányzat tisztviselőinek arról kelljen beszélniük, ami a polgárokat érdekli - és ne csak arról, amiről a tisztviselők szeretnének -, továbbá hogy ez dokumentálva is legyen. Ha volna ilyen internetes oldal, sokkal több dolog megoldódnak időközben, és persze nagyobb felelősséget is kellene vállalni az önkormányzatnál. A válaszok minősége szerintem nagyon különbözik. Vannak teljesen konstruktívak, világosak és problémamegoldók. Vannak különböző manipulációk, például a kérdések egy részére nem válaszol, vagy ahelyett, hogy leírná, hogyan élnek a szabályok biztosította mozgástérrel, hosszan ismerteti magát a szabályt. És vannak olyan válaszok, melyekből arra lehet következtetni, hogy az önkormányzati tisztviselő egyszerűen nincs képben. Ha vállalnák a rendszeres kommunikációt konkrét ügyekben, akkor jobban ismerhetnék a kerületet és a saját apparátus működését is.
Szó- és írásbeli megnyilvánulásaimmal kapcsolatos stílus- és mentálkritikai észrevételekre, - kivált, ha másról se szólnak - nemigen szoktam reflektálni, sőt, - eddig még - azokra sem, melyek érdemi elemzés tárgyává tették Négyház-ügyben írott feljegyzéseimet.
Legutóbb azonban kifejezett megbízásból (is), mintegy szószólóként, "száz bérlő" árgus tekintetétől kísérve tettem szóvá a négy ház - most éppen az épületfelújítással kapcsolatos - kifogásait; s ez már némi szerepmódosítással is jár.
Ezért élesszemű és igen jól argumentált észrevételeiddel kapcsolatban, - melyek nálunk is élénk visszhangot vertek - hadd tegyünk fel néhány tisztázó kérdést.
A műszaki kifogásainkkal kapcsolatban írottak, - melyekről úgy látod, hogy "egy része egyértelmű hiba, ... másrészről a részleteken múlik az igazság, ... a harmadikról pedig mondhatják azt, hogy nem szándékoznak teljesíteni" - élénk vitát keltettek köreinkben. Megállapításod ugyanis azt (is) sugallja, hogy a felsorolt fogyatékok, melyeket mi külső segítség nélkül, magunk állapítottunk meg, nem állnának helyt magukért.
Meglehet persze ez is, de emellé akkor odakívánkozna az is, hogy a három éve szüntelen szajkózott kifogásainkra, melyeket a római pápán kívül már mindenkinek elzengtünk, még soha egyetlen érdemi válasz sem érkezett. Legutóbbi levelünk, melyben lényegében ugyanazt hajtogatjuk, amit már sok-sok éve, legfeljebb annyiban különbözik az előzőektől, hogy közben volt egy (enyhe) gázmérgezés, meg egy hótömb-hullás okozta (majdnem) baleset, mely mind-mind a hanyag és felelőtlen munka (eddig szerencsés kimenetelű) velejárói. Ezek lennének az általad említett "részletigazságok" vagy tán "amire azt mondhatják, hogy nem szándékoznak teljesíteni?" Bizony mondom néked, én óvatosabb lennék a helyedben a koncipiálásaimat illetően.
És ezekben a dolgokban, kedves vajdapéterutca, nem az a dermesztő, hogy valamely bocsánatos okból netán lankadt a felelősök éber figyelme, nem, hanem hogy cinikus vállrándítással intézték el az egész "kellemetlenséget," még akkor is, amikor már az orrukat vertük belé.
Bizony így van ez kedves feleim, amikor "a törvény szövedéke... fölfeslik valahol"
A kérdés pedig, amit már-már monomániásan hajtogatunk, most, az adventi áhítat idején csakúgy, mint május elsején, változatlan:
hát kinek kellett volna eddig is, a milliós tételekben elfolyatott anyagi és a (nem mérhető) emberi élhetőségben elherdált tálentumok felett őrködni?
Talán nekünk, a napról-napra szűkölködve élő népségnek, melynek újabban már a (szegénység) megtisztelő címét is ki kell érdemelnie?
És amúgy mit gondolsz, vajon mégis "ki viszi át, ... akár a fogai közt is a túlsó partra..."

Boldog karácsonyt! Négyházi
Ide másolom és kommentálom a témában egy még az uniós csatlakozás és a fejlesztések indulása előtt, hét éve készült elemzés részletét.

(Mivel a blogot - nékülözhetetlen forrásként - többen használják olyanok, akik konkrét esetek kapcsán elemeznek önkormányzati folyamatokat, de talán másnak is érdekes.)

"Józsefvárosban az Önkormányzatnak egyetlen intézménye van a lakosságnak a kerületfejlesztési döntésekbe való bevonására: a közmeghallgatás. Az ilyen alkalmakkor először panaszkönyvszerűen összegyűjtik a kerületi lakosok véleményét, majd az Önkormányzat tisztségviselői gyűléseken válaszolnak ezekre. Ezzel a helyzettel maga a
polgármester is elégedetlen. Véleménye szerint a közterek, homlokzatok építészeti megoldása
közügy, amit az érdekeltek bevonásával kell megvitatni. Elméletben a település életében három fő döntéshozó csoportnak kell szorosan és jól együttműködnie: a lakosságnak és az azt képviselő civil szervezeteknek, az üzleti élet résztvevőinek, és a közhatalom gyakorlóinak, vagyis a döntéshozóknak és a professzionális városi alkalmazottaknak. Az ilyen típusú egyeztetés azonban a polgármester szerint nem működik, mert a kötelező lakossági fórumok híre nem jut el a véleményt nyilvánítani akarók táborához, a későn beérkező panaszokat a hatóságok azzal hárítják el, hogy már kiadták az engedélyeket, és minden eldőlt."

Forrás: Futó Péter (2003): A szociális városrehabilitáció esélyei Középső-Józsefváros és Külső-Erzsébetváros szlömösödő negyedeiben. Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék
www.terport.hu/download.php?ctag=download&docID=5691

A következő években indult a Magdolna I. program, amely - tudtommal főleg angliai gyakorlatok adaptálását előirányozva - valóban tett lépéseket a lakossági részvétel és kommunikáció javítása érdekében. Ennek része volt a bérlői szerveződés bátorítása - melynek legsikeresebb szervezete a Budaházy Gusztáv és társai korábban kezdett aktív önkéntességére épülő Négy Ház Egyesület -, az ún. szomszédsági tanács illetve a szomszédsági rendőrség programelem. A részvétel formáinak fejlesztése azonban, amennyire látom, lényegében megbukott. (És a létesítmények építése, felújítása is sokkal sikeresebb volt, mint az apparátusok által nyújtott közszolgáltatások fejlesztése.) Ennek fő okai pedig szerintem az állandó önkormányzati intézmények szervezetlensége, az egymással való együttműködésre való csekély hajlandóságuk, és a felelősségvállalás hiánya mind a hivatali vezetők, mind a mindenkori választott tisztviselők részéről. Nem együttműködni és nem kommunikálni konkrét kérdésekről egyszerűen kényelmesebb és biztonságosabb, mint kommunikálni. 2006-ban, amikor figyelni kezdtem az önkormányzat működését, a fent hivatkozott Csécsei Béla polgármester élen járt a nyitott kommunikáció és a felelősségvállalás elutasításában, a hivatali apparátust pedig csekély koordinációs kényszer és formális ellenőrzés mellett engedte működni. A Magdolna program folytatása tudtommal már hivatalosan is sokkal kisebb jelentőséget tulajdonított a lakossági igények és észrevételek bekapcsolásának. A kezdeti elképzelésekben szereplő formák pedig késéssel és csökkentett tartalommal valósultak meg.

Rendszeresen érnek olyan élmények, amelyek alapján azt gondolom, hogy a különböző hivatali és politikai vezetők őszintén nem értik, miért volna hasznos a lakosságtól és a beosztott apparátusi tagoktól származó észrevételek hasznosítása, és hogyan lehetne ezt értelmesen csinálni. Például azt hiszik, hogy ha teret adnak a véleményeknek, az csökkenti a vezetési kompetenciájukat. Pedig ennek az ellenkezője igaz, feltéve, hogy a vezetők a maguk részéről felkészültek, és vállalják a rájuk háruló feladatokat. Nem hiszik el, mennyire nincsenek tisztában az apparátusaik működésével, és hogy mennyire fontos volna pedig a jó döntésekhez, hogy összegyűjtsék és feldolgozzák a releváns információkat. Amiről persze az apparátusnak és az ügyfeleknek is többnyire szórványos ismereteik vannak, a puzzle összerakása elsősorban a vezetés kompetenciája. Nem értik, mi volna a szerepük a külső szemeknek az apparátusi együttműködés ösztönzésében és az ellenőrzés javításában, hajlamosak úgy vélni, hogy az ügyfelek észrevételei épphogy akadályozzák, hogy a hivatal azzal foglalkozzon, amivel kell. Ezekre persze mind vannak válaszok, rengeteg tapasztalat, hatékony megoldások, a magas teljesítményű országokban, jól működő közszolgálatokban.

Nos, de most, köszönhetően a Négy Ház aktivitásának, a problémalista gyűjtésének, újabb lehetősége van az önkormányzatnak megmutatni, ha változtatni akar a korábbi gyakorlatokon, azzal, hogy pontos válaszokat ad a fenti kérdésekre.
Ezúton szeretnék megosztani egy újabb hibát-hibákat,talán igy nem talál süket fülekre.Házunk tagja a Négy ház egyesületnek,melyben szintén "mint a másik három házban"folyamatosan jönnek elő a szakszerűtlen kivitelezés álltal keletkezett ,és keletkező hibák.Decemberben szembesültem azzal hogy lakásomban életveszélyesen csinálták meg a gáz vezeték cseréjét,melyet az önkormányzat részéről egy műszaki ellenőr is átvett!!! Lakásomban a régi elavult gázvezeték cseréjét hajtották végre.Eljött a tél és a hideg,Decemberig elég volt fűtenünk az egyik gáz konvektoral ,de a kemény mínuszokra való tekintettel a másik konvektort is be szerettük volna üzemelni,lévén kisgyermek is van a családban.A gázcsap kinyitásakor hangos szíszegésel kezdett ömleni a gáz a gázelzáró csap és a réz cső "teflon szalagos" szigetelésénél.Még szerencse hogy ilyen nagy mennyiségben ömlött a gáz,mert egyből észre vettük,mielőtt nagy baj történt volna belőle.Mivel konvektorom nem tudtuk használni a hátsó szobánkban 10-11 fokot mértünk Decemberben .Ez azt eredményezte hogy az így is meglévő hőhíd "mert a 3 oldal falból csak 2 oldalfalon végezték el a szigetelést" még intenzívebb lett.A nyár végén fel ujított szobánk ezáltal tönkrement,mert a hőhíd miatti pára lecsapódás a falakon olyan mértékű penészedést eredményezett "frissen tapétázva és festve" hogy tavasszal kezdhetjük újra a munkálatokat nem beszélve a ráfordított összegről és egészségkárosító hatásról.A tetőnk cseréje után elkezdtünk ázni a plafonon "33éve lakok a házban és soha egyetlen lakás sem ázott a tetőtől" keresztül,és ráadásul még egy fólia réteget is felraktak ami régebben nem volt,és mégis jön a víz.Az enyhülés eljöttével a hét végén már a tető takaró lambérián keresztül is elkezdett folyni a folyosóra a víz"szép színes mint a lambéria színe"valamiért lemossa a festéket vagy amivel lekezelték a fát.És még sorolhatnám,de akik csatlakoztak a projekthez tudják miről beszélek,és még mi vár ránk???Én egy nagy átverést látok a dolog mögött és megint jól jártak egyesek ott fönt valahol,mi meg isszuk a levét amit kifőztek nekünk,sajnos ilyen világban élünk.
Kedves kovi08!

Örülök, hogy megosztottad az ügyedet! Remélem, kapsz rá időben és megfelelő választ! Jó volna, ha közzétennéd majd ugyanitt!

Ha biztosra akarsz menni, akkor - a saját nevedben vagy az egyesület segítségével - küldd el hivatalos beadványként is az önkormányzathoz! Ugyan a blogot figyelik és véleményezik az önkormányzatnál (sőt többek tapasztalata szerint a könnyen intézhető ügyek gördülékenyebben intéződnek, ha nem a hivatalos úton, hanem itt teszik szóvá), de hivatalos válaszra, felelősségvállalásra akkor kötelesek, ha hivatalos úton is elküldöd. Ez lehet mailben, levélben, sőt - sokan nem tudják - személyesen is, olyankor az önkormányzatnál jegyzőkönyvet kell felvenni. A gyakorlat engem megtanított, hogy kérjek igazolást (rövid válaszmail, a beadvány másolatán dátum és aláírás, tértivevényes ajánlott levél), különben később később kiderülhet, hogy azért nem válaszoltak, mert a beadvány elvesztették. Különösen az internetes beadványok esetén, pedig ezek (ha jól tudom, már hét éve) teljesen azonos értékűek a hagyományos beadványokkal. A bizonyíthatóan beérkezett beadványok esetében viszont a törvény segítségedre van, hogy választ kapj. A törvény és a nyilvánosság együtt a legjobb. A törvény, a nyilvánosság és a problémák megoldására törekvő, korrekt önkormányzat pedig maga a nemzeti együttműködés.

Várom a további híreket!
Egyébként úgy látom, a héten lejár a Négy Ház közös panaszlistájára adandó önkormányzati válasz határideje (ha az egyesület a poszttal egy időben elküldte mailben is a hivatalba, és ha nem elég az önkormányzatnak az itteni megjelenés). Remélem, a polgármester komolyan gondolta a változást, és a körzet képviselőjével, illetve a jegyzőt helyettesítő aljegyző által irányított hivatallal együtt, a törvénynek és az együttműködés szellemének megfelelően kommunikálnak a polgárokkal. Ami persze nem feltétlenül jelenti, hogy egyetértenek velünk, de azt feltétlenül jelenti, hogy tényeket és érveket olvasunk tőlük.

Ebben az esetben én szívesen értelmezem úgy a korábban történteket, hogy csak gyakorlatlanság és udvariatlanság volt az észrevételek megválaszolása és a problémák megoldása helyett a problémákat jelző polgárok személyével, kritizálásával foglalkozni. De ezentúl: hajrá problémamegoldás, hajrá önkormányzat!
Én nem tudom, hogy a <em>négyház-saga</em>, mely időnként fel-fel bukkan ezeken az oldalakon, szolgál-e különösebben új tanulságokkal, azon kívül, hogy a Hivatal és kapcsolt szervei eddig is nagy ívben tettek a legelemibb törvényességi normákra, a civilizációs minimumról már rég nem is szólva. A változás mindössze annyi, hogy az utóbbi időben egyszerűsödik, átláthatóbbá válik a rendszer: ma már valójában holmi törvényességi normákkal sem kell bíbelődniük.
A "kukarendelethez" hasonlóan én ezt is lelkesen támogatnám, mert nézzük csak meg közelebbről miről is van szó valójában.
Egy új, beláthatatlan perspektíva látszik most körvonalazódni, egyenesebb, őszintébb az előzőnél; ha nem is a törvényesség, de pl. a népnevelés szempontjából bizonyosan. "Nem és nem válaszolunk semmire, sőt, ha az ÜGY úgy kívánja, akár némasági fogadalmat is teszünk, és - mondjuk ki már végre - ez így is van rendjén. Hát már miért is áltatnánk a jámbor népet holmi teljesíthetetlen ígéretekkel, amikor az például életveszélyes gázszerelés miatt ágál. Hát kinek a gondja elsikálni egy gázmérgezés következményeit, a robbanáséról most nem is beszélve. Talán az övé? - na ugye! Különben is, most jóval nagyobb eséllyel zúdulhat rá, a tetőről szabadon aláhulló hótömb; ez ügyben pedig javasoljuk, levelezzen a meteorológusokkal.
Régesrégi tapasztalat: az ügyfélnek semmi sem elég jó. Ha teljesíted egyik kívánságát, százat állít a helyébe. Helyesebb is az ilyen liberális túltengésről, mint válaszlevél és hasonlók, (ugyan kérem!) még idejében leszoktatni, mert csak vérszemet kap. Ha pedig nagyon ugrál, mutassunk rá a dolog pozitív oldalára: az ilyen és hasonló körülmények például, (lásd, legutóbb "kovi08") igen jó hatással lehetnek a fokozott készenléti állapot és az éberség serkentésére, amire a jövőben amúgy is egyre nagyobb szüksége lesz."

"A részvétel (értsd együttműködés) formáinak fejlesztése azonban, (...) lényegében megbukott." - írja a Magdolna Programnak a kerületfejlesztési döntésekbe való lakossági bevonását hosszú idő óta figyelemmel kísérő és kitartóan elemző "vajdapeterutca". Higgadt elemzése, mellyel a Program fejleményeit követi, egy majdani kibontakozás lehetőségét hordozza, ám a jelenlegi helyzetet illető megállapítása - tapasztalatból mondom - sajnos teljesen helytálló. Bár pontos, feltáró elemzését biztató szavak enyhítik, amikor is a hibák egy részét a "gyakorlatlanság és udvariatlanság" számlájára írja, de az elénk tárt kép illúziótlansága így is magáért beszél.
És hogy a hibák valódi okai csak efféle bocsánatos emberi gyarlóságokban lennének keresendők, azt én nem tudom...
Kedves négyházi!

Ugye elküldtétek a beadványt annak idején a hivatalba? Milyen dátummal nyugtázták az átvételt?

Ti. ha már eltelt az egy hónap, és nem válaszoltak, akkor lehet jogi úton intézkedni, hogy betartassátok a törvényt az önkormányzattal. Sőt a válaszukat közérdekű adatként bárki kikérheti, mivel a kérdést is közérdekűnek szántátok. Örülök, hogy kitettétek ide, a szocializmus sok örökségének egyike, hogy az ilyen panaszokat nem nyilvánosan intézték, alkudoztak rajta, ami aztán vagy sikerrel járt, vagy csalódtak.

De ha esetleg nem küldtétek el a törvényben előírt módon, akkor mondhatják, hogy nem is tudtak a panaszotokról. Akár tényleg elkerülheti a figyelmüket, még ha tudjuk is, hogy az önkormányzatnál figyelik a 8kerblogot. Ha pedig később küldtétek el, akkor lehet, hogy még időben vannak a válaszhoz.

Nem érdemes kicsinyesnek lenni a határidő betartatásával, de túl nagyvonalúnak sem. A törvényhozó nem véletlenül állapítja meg az adott határidőt, és fordított szereposztásban esetenként keményen számonkérik.

Kedves kovi08!

A te beadványodra adott válasz határideje még biztosan nem telt le, de tőled is érdeklődöm, milyen dátummal rendelkezel igazolással, hogy az önkormányzathoz megérkezett a panaszod.
Bátorkodom megjegyezni, hogy 2005 óta csak és kizárólag hivatalos formában azaz törvényben előírt módon (vagy nevezzük ahogy akarjuk) kommunikálunk a szervekkel, jegyzőkönyvezve, írásban.A megbeszélések alias fórumok szem illetve fültanuk előtt történtek olykor illusztris vendégek társaságában a létező összes tárgyalást (egyeztető tárgyalások)megejtettük már, mielőtt az internet azon belül is a blog illetve komment "stílust" felhasználtuk volna.A türelem nagy erény, de már 6 évet öregedtünk (ami a 8kerben duplán számít!)és a ráncaink is egyre mélyebbek.PATÓ PÁL ÚR NYERETLEN KÉTÉVES EZEKHEZ KÉPEST...