Pollack

Címkék: pályázat tér átépítés

2010.02.19. 13:21

A Rádió és a Múzeum közötti téren terveztek egy jó kis vendéglátós-kulturális szolgáltatásokat kínáló helyet, de a megvalósítása kritikán aluli volt - le is bontották az oda felhúzott sátrakat. 

Most viszont egy nagy üres placc van, ahová időnként beparkolnak - na meg a mélygarász liftjei és szellőzői magasodnak ki a talajszintből. Így sem jó, valamit kell kezdeni vele.

Ki is írtak egy pályázatot a térre - ha építészhallgató vagy, itt az idő, hogy megmutasd kreativitásod! 

 

A Magyar Építőművészek Szövetsége országos, nyilvános, titkos, urbanisztikai- és design elemeket egyszerre váró komplex ötletpályázatot hirdet Magyarország valamennyi felsőfokú építész-, tájépítész-, településmérnök-, formatervező- és terméktervező képző oktatási intézményének hallgatói, valamint DLA és Phd hallgatók részére.

A Józsefváros Budapest és Közép-Európa egyik legsűrűbb kulturális területe, ezen belül a Pollack tér és környéke a Belső-Józsefvárosnak a Belső-Ferencvárossal, illetve a Belvárossal közvetlenül határos része. A Palotanegyedet meghatározó műemlék épületek határolják: a Nemzeti Múzeum, a Festetics palota, az Esterházy palota, a Károlyi palota. A környező területek megújulása zajlik, a Józsefváros a „Budapest Európa Belvárosa, kulturális-gazdaság fejlesztési programot” 2010–2011-ben valósítja meg. A közlekedés változása, a környék kulturális intézményeinek intenzív kisugárzása, valamint a tér és közvetlen környékének a fentiekben csak érintőlegesen megemlített építészeti emlékei szükségessé teszik az új, ötletek megjelenítését, az építészeti-kulturális megközelítést.

A tervpályázat tárgya
Budapest VIII. Pollack Mihály tér komplex építészeti-köztérépítészeti kialakítása.

A tervpályázat jellege, formája
A tervpályázat jellege: hallgatói ötletpályázat
A tervpályázat formája: titkos

A tervpályázat kiírója
A hallgatói ötletpályázat kiírója a Magyar Építőművészek Szövetsége (1088 Budapest Ötpacsirta utca 2.)

A tervpályázat célja
A kiírók ötleteket, javaslatokat várnak melyek a környezet kulturális jelentőségének megfelelően méltó helyére illesztik - akár építészeti, akár építészeten túli társművészeti alkotásokkal, megoldásokkal - és az Építészet terévé teszik a Pollack Mihály teret.

A tervezési feladat
Budapest VIII. Pollack Mihály tér komplex építészeti-köztérépítészeti kialakítása.

A tervezési terület lehatárolása
A tervezési terület a Pollack Mihály tér, azaz a Magyar Nemzeti Múzeum kertje, a Bródy Sándor utca, Múzeum utca közötti terület, azonban a Kiíró szélesebb kitekintést, a tágabb összefüggések felvetését is örömmel veszi.

A tervpályázat programja
A Bíráló Bizottság különös tekintettel az alábbi kérdésekre várja a választ a pályázóktól:

 • tér szervezési és tér berendezési elképzelések felvetése

 • a ki- és belépő végpontok és csomópontok, vizuálisan kiemelendő, helyek létrehozása

 • javaslatok a tér arculatának alakítására

 • a koncepcióba illeszkedő utca berendezési tárgyak, tárgycsoportok tervezése

 • az információs rendszer fejlesztése, információk hatékonyabb átadásának módozatai

 • a terület életét, folyamatalt befolyásoló, irányító elemek projektek kiállítások, programjavaslatok felvetése

 • egyes rendezvényekhez/fesztiválokhoz kötődő installációkra javaslatok

 • vigye ki az utcára az építészeti kultúrát

 • hozzon létre interaktív felületeket, teret

 • használja ki a Palota-negyed adottságait

 • gazdagítsa a Budapest Európa Belvárosa, kulturális-gazdaság fejlesztési programot

 • vizsgálja meg a felhasználhatóságát a téren ott lévő, a földalatti garázst kiszolgáló épített elemeknek (lift, lépcsőház, szellőző, fel- és lehajtó rámpa felépítményeket), melyeket alapadottságként kell kezelni

 • vizsgálja meg a Nemzeti Múzeum kertjének térrel való összekapcsolási lehetőségét

 •  vegye figyelembe a téren működő intézmények (Magyar Rádió, Andrássy Egyetem) működését, ki- és bejáratait.

 •  a tér vendéglátóhelyek kialakítása nem javasolt

Beadandó munkarészek
A tervpályázatra beadható minden olyan városépítészeti – építészeti elképzelés, designkoncepció, amely a tervpályázati kiírásban meghatározott felvetésekre, programpontokra, akár azok egy részére érdemi ötletet, megoldási javaslatot ad.

A MÉSZ honlapon történt előzetes regisztráció után feltöltendő a saját regisztrációs felületre, egy darab „tervlap”- 100x100 cm-es kiállításra alkalmas print nyomtatására alkalmas szerkesztésű, tetszőleges technikájú képek/tervrajzok montázsa, digitális formában, 300 dpi felbontásban, PDF formátumban.

A pályázatra mellékletként videó anyag is beadható, amelyet szintén a regisztrációs felületre kell feltölteni.

A feltöltött dokumentumok mérete nem haladhatja meg összesen a 700 Mb-ot (1 PDF (maximum 300Mb) és 1 szabványos  videó fájl (maximum 400Mb)) 
Ajánlott videó fájlok:
video codec-ek: MPEG1, MPEG2, DivX/Xvid, WMV
hang codec-ek: MP3, OGG
a video formátumok: MPG, AVI.

A tervpályázatnak kötelező tartalmi munkarészei (sem szöveges, sem rajzi követelményei) nincsenek. A pályázók maguk határozzák meg, hogy milyen módon és milyen eszközökkel mutatják be a legátfogóbban és a legérthetőbben koncepciójukat.

Javasolt munkarészek:

 • alaprajz

 • ortogonális nézet, vagy utcakép

 • madártávlati kép

Regisztráció és a kiírással kapcsolatos kérdések, az ezekre adott válaszok, és a pályázati dokumentáció véglegesítése
A pályázó vagy pályázó csoport (max. 4 fő) névvel, oktatás intézménnyel és postai címmel, email címmel és telefonszámmal regisztrálhat a MÉSZ weboldalon, ahol kap egy kódot, amely a pályázat folyamán azonosítóként funkcionál, s egy jelszót. A regisztráció után van lehetősége a pályázónak letöltenie a pályázati kiíráshoz kapcsolódó dokumentációt.

A beadandó tervpályázati lapokon szerepeltetniük kell a kapott azonosítót, s a feltöltendő dokumentumok fájl neveként is ezt a kódot kell megadni (pl.: 1234567.pdf stb.).

A pályaművek benyújtása
A pályaműveket, a MÉSZ oldalon történt előzetes regisztráció után a kapott azonosítóval és a jelszó segítségével belépve a saját regisztrációs felületre kell feltölteni, s a feltöltendő dokumentumok fájl neveként is ezt a kódot kell megadni (pl.: 1234567.pdf stb.).

A tervpályázat titkosságának biztosítása
A pályázóknak a beadandó tervpályázati lapokon szerepeltetniük kell a kapott azonosítót, s a feltöltendő dokumentumok fájl neveként is ezt a kódot kell megadni (pl.: 1234567.pdf stb.).
A pályázók által megadott adatokhoz sem a MÉSZ sem a Bíráló Bizottság tagjai nem férhetnek hozzá, azokat az eredményhirdetés napján hozzák nyilvánosságra.

A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai
A pályázati kiírásban ismertetett program egyszerre innovatív és megvalósítható koncepciója.
Különös tekintettel:

 • az ötletességre

 • a komplexitásra

 • az esztétikai művészeti értékre

 • a városrész karakteréhez való illeszkedésre

 • Budapest, Európa Belvárosa, kulturális-gazdaság fejlesztési programhoz való illeszkedés

 • a megvalósíthatóságra, alkalmazhatóságra

 • a pályázat illeszkedésére a Pollack Mihály téren működő intézmények funkcionális elvárásaihoz

A tervpályázat díjazása, eredményhirdetése
A hallgatói ötletpályázat díjazása nem készpénzzel történik, hanem a három díjazott pályázatot készítő csapat számára átadott ajándékokkal.

1. díj
ArchiCAD START Edition 2010

2. díj
3 fő utazás költsége, valamint 2 éjszaka szállás költsége és részvétele a 12. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále ünnepélyes megnyitóján 2010. augusztus 26-28.

3. díj
Wienerberger könyvcsomag 1 db

4. díj
közönség szavazati díj
Wienerberger könyvcsomag 1 db

Ezeken felül felajánlásra kerül a Magyar Nemzeti Múzeum jóvoltából a „Reneszánsz látványtár” c. kötet 20 példánya is, amely az első 20 pályázó között kerül kiosztásra.

A Bíráló Bizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra alkalmasnak, és csökkentheti a kiadott díjakat, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság, vagy az építészeti minőség szempontjából csökkent értékűnek minősíti.

Eredményes tervpályázat esetén a Bíráló Bizottság a rendelkezésre álló összes díjat kioszthatja a nyertes tervpályázatok között.

A Bíráló Bizottság döntése alapján a Kiíró május 28-ig kihirdeti a pályázat eredményét, és a pályázati díjakat a díjazott művek szerzőinek átadja, az átadás helyszínéről és pontos időpontjáról a MÉSZ weboldalon ad tájékoztatást.

A pályázat eredményhirdetése nyilvános.

A pályázat zárójelentését az eredményhirdetés után Kiíró a magukat regisztrált pályázóknak e-mailen megküldi, illetve közzéteszi a

honlapokon.

A Kiíró a beérkezett pályamunkákat nyilvánosan bemutatja. Ennek időpontjáról és helyéről a MÉSZ honlapon ad tájékoztatást. 

A pályaművek és a tervpályázati eredmények felhasználása
A díjazásban részesült pályamunkák a Kiíró tulajdonába kerülnek, szakmai és reklámcélra bármely módon és bármely reklámhordozón (beleértve írott és elektronikus médiát, internetet, BTL-t), időre-, mértékre-, földrajzi területre nézve korlátozás nélkül további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja, azokat többszörözheti, terjesztheti, nyilvánosságra hozhatja.

A részvétel feltételei
A tervpályázaton részt vehet Magyarország valamennyi felsőfokú építész-, tájépítész-, településmérnök-, formatervező- és terméktervező képző oktatási intézményének hallgatója, illetve Phd és DLA hallgatója, aki regisztrálta magát a www.meszorg.hu weboldalon, és akivel szemben nem áll fent a tervpályázatok kiírását szabályozó 137/2004. Korm. Rendelet 13§(3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem.

A pályázó személy vagy csoport a regisztrációval és a pályázat benyújtásával egyben hozzájárul a tervpályázat nyilvános bemutatásához is.

A tervpályázaton egy pályázó csak egy pályaművel vehet részt.

A tervpályázatból való kizárás
A Bíráló Bizottság

 • kizárja a titkosságot sértő pályázatot,

 • kizárhatja a bírálatból a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályaműveket,

A Bíráló Bizottság tagjai
Kálmán Ernő elnök, - Magyar Építőművészek Szövetsége, elnök
Skardelli György társelnök - KÖZTI
Kardos Erdődy Zsolt tag - Palotanegyed Részönkormányzat Elnöke, építész
Borsay Attila tag - MCXVI
Steffler István tag - Garten Studio
Szegő György tag - Régi-új Magyar Építőművészet
Fábián László tag - Mérték
Tóth Balázs tag, szakmai titkár - Wienerberger
Gyarmati István alelnöki tanácsadó szakértő - Magyar Rádió
Kovács Kornél szakértő - Graphisoft
Alföldi György szakértő - Rév8 Zrt.
Tibor Tamás szakértő - Európa Belvárosa Program projektmenedzser
Győri Judit szakértő - Civilek a Palotanegyedért Egyesület

A Bíráló Bizottság a tervek elbírálásába szakértőket is bevonhat.

A Bíráló bizottság munkája

 • A Bíráló Bizottság a vonatkozó jogszabályok, valamint a MÉK Tervpályázati Szabályzata, az Elnök által előterjesztett és a tagok által jóváhagyott munkaterv szerint végzi munkáját.

 • A Bíráló Bizottság döntéseit többségi szavazással hozza, munkájáról a szakmai titkár - folyamatos jegyzőkönyvet vezet.

 • A Bíráló Bizottság csak a díjazott terveket részesíti részletes bírálatban

 • A Bíráló Bizottság munkája nem nyilvános.

 • A Bíráló Bizottság a pályázattal kapcsolatos összegző megállapításait zárójelentésben teszi közzé, részletesen értékeli a díjazott pályaműveket.

 • A Bíráló Bizottság döntése végleges, a döntés ellen fellebbezni nem lehet.

A pályázat lebonyolítása
a tervpályázat meghirdetése: 2010. február 17.
a regisztráció kezdete: 2010. február 22.
helyszíni szemle időpontja: egyéni megtekintés
kérdések határideje: 2010. máricus 8.
a kérdésekre adott válaszok határideje: 2010. máricus 17.
a pályaművek beadásának határideje: 2010. április 26.
kiállítása pályaművekből: 2010. május 10.
a pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2010. május 28.

A tervpályázati kiírás mellékletei
A pályázati kiírás mellékletei regisztráció után letölthetők a MÉSZ honlapról.
(A mellékletek tájékoztató jellegűek ill. az ötletpályázat demonstrálásához szabadon felhasználhatóak.)

 

A bejegyzés trackback címe:

https://8ker.blog.hu/api/trackback/id/tr171773058

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Igazán "ötletes" volna a Múzeumkertet rányitni-akár az utca teljes hosszában-az "üres placcra".Bár ez biztos sokak szemében szentségtörés(múzeumi parkoló lobbi,műemlékesek...).
+,hogy a Palotanegyed Egyesület is képviselve van
-,hogy a kiírás kizárja a vendéglátó funkciót
Én is sajnálom, hogy a vendéglátás kimarad. Sokkal jobb helye lenne mint a keskeny Krúdy utcában, a nem létező lakókat nem zavarná a hangzavar....