Bár divat most a Fityeszben az Állami Számvevőszéket segítségül hívni a választások megkönnyítésére, nálunk mégsem ezért volt vizsgálat. Már csak azért sem, mert négy éve narancs többség van a testületben, egy éve meg a vezetés is az.

A ma nyilvánosságra hozott jelentés izgalmas olvasmány. Legjobban ez tetszik benne:

A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk:
a polgármesternek

a jogszabályi előírások maradéktalan betartása érdekében, hogy

1. javasolja a Képviselő-testületnek a jegyző elleni fegyelmi eljárás megindítását a számvevői jelentés 20. oldal harmadik bekezdésétől a 21. oldal első bekezdéséig, az 52. oldal harmadik bekezdésétől az 56. oldal második bekezdéséig, az 57. oldal második bekezdésétől az 58. oldal második bekezdéséig terjedő jogszabálysértések tekintetében, az Áht. 88. § (2) bekezdésében foglaltak és a Ktv. 51. § (1) bekezdése alapján;  


Találunk egyéb ínyencséget is benne, mégpedig Béla apánk szerződésére vonatkozóan:

 

A Csécsei Béla, volt polgármesterrel kötött megbízási szerződés alapján az Önkormányzatot összesen 8 352 128 Ft kár érte. Az Ámr.1 137. § (3) bekezdése alapján a 134. § (9) bekezdésében foglaltaknak nem megfelelően elvégzett kötelezettségvállalás ellenjegyzéssel kötött megbízási szerződés és az ehhez kapcsolódó kifizetések utalványozásának ellenjegyzése, illetve kifizetése alapján az ÁSZ büntető feljelentést tett.

Ha lassan is, de kiderültek a huncutságok. Egyébként Béla szerződése miatt egy magánszemély is feljelentést tett, a BRFK pedig hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen nyomozást rendelt el.

A végén még megérjük, hogy a jegyzőt bilincsben viszik el a szabályoknak megfelelően fog működni a Hivatal?