Rövid, ám annál gyorsabban ívelő karriert futott be a polgármester tanácsadója városüzemeltetőként. Amilyen meredeken ívelt felfelé, úgy lefelé is. Lemondó levele:

Tisztelt Képviselő-testület!

Törvény biztosította jogomnál fogva, az abban szereplő azonnali hatállyal a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat intézményvezetői megbízatásáról és közalkalmazotti státuszomról lemondok.
Jelen iratban kizárólag a rendkívüli lemondást megalapozó tényekkel foglalkozom. Minden mást, mélyebbet, tágabb körűt csak szükség esetén hozok nyilvánosságra.
Ezen eljárás alapja annak alátámasztása, hogy munkáltatóm nem biztosítja a feladatom ellátásához szükséges környezetet. Munkajogi helyzetem összetett, ugyanis a Józsefvárosi Képviselő-testület és a Polgármester egyaránt a munkáltatóm. Feladatom elvégzését utóbbi lehetetlenítette el.
Ezúton is köszönöm a Képviselő-testületnek, hogy minden alapvető feltételt az intézmény kialakításához és fejlesztéséhez biztosított. Az Alapító Okirat, az SZMSZ elfogadása, a költségvetési szükségletek biztosítása, vezetői koncepcióm és személyem támogatása olyan körülményeket teremtett, melyek biztosították munkám végzésének megfelelő technikai körülményeit. Remélem, úgy érzik, hogy az elmúlt 5 hónapban méltónak bizonyultam bizalmukra, és a rendelkezésre álló időt az önkormányzat szándékainak megfelelően, kerületünk élhetősége javításának szenteltem.
Egy intézményt azonban nem csak jogi, anyagi, és technikai eszközökkel lehet ellehetetleníteni. Annak komplex szervezeti kultúráját, belső tartását, moralitását könnyű lerombolni, ha az első számú kerületi vezető nem áll ki mellette, amikor arra szükség van, és az első kényelmetlennek, konfliktusosnak tűnő helyzetben kihátrál, gyakorlatilag elhatárolódik annak tevékenységétől. Külön súlyosbítja a helyzetet, hogy magát a konfliktus-helyzetet nem a Szolgálat hozta létre, mégis bűnbakként, elhallgatandó, bűnös dologként kerül ki e helyzetből.
Pedig a Szolgálat létezik. 100 emberrel tartja rendben nap, mint nap a kerületet. Teszi ezt azóta is, hogy kulcselemét, a Jófiúk Biztonsági Csoportot meghurcolták. Más azonban a munka hatásfoka, ha azt az emberek küldetésből, lelkesedésből, vagy pusztán kötelességtudatból végzik.
Néhány szót a Szolgálatról. Nem véletlenül került integrált rendszerként megszervezésre. A rend ugyanis továbbra is komplex fogalom. Biztonság, tisztaság, rendezettség, gyors reagálás, probléma-megelőzés. Komplex feladat elvégzéséhez pedig komplex szervezeti kultúra, erős csapatszellem tartozik. Az egyes igazgató-helyettesek önálló ágazatokat irányítanak, de a terepen szükség szerint mindenki mindent csinál. Konkrét feladatától függetlenül minden egyes dolgozó tudja, hogy a rend egészéért felel. Azért rendelkezik mind a 100 alkalmazott mobiltelefonnal, hogy bármilyen problémát azonnal jelezhessen. És jelez is. Azért motorizáltuk a Szolgálatot, hogy rugalmasan tudjunk bármilyen problémát, bárhol, és a legrövidebb időn belül elhárítani.
A szervezeti kultúra ennek megfelelően két alapelemre épül: 1. probléma-megoldás. 2. bajtársiasság. Akik ugyanis a terepen élnek, ott töltik életük nagy részét, azok megtanulják, hogy számítaniuk kell egymásra. Megtanulják a kölcsönösség elvét. Ha valaki nem segít a másikon, akkor neki sem fognak legközelebb segíteni.
Erőm, időm legnagyobb részét e szervezeti kultúra kialakításának szenteltem. Azt gondolom, sikerrel. Minden dolgozó, a takarítótól a kertészeken, karbantartókon át a biztonsági őrig csapattagként él, és büszke arra, hogy részese lehet városa rendben tartásának. A Szolgálat emberei nem fizetett kötelességteljesítők, hanem küldetéssel bíró, érzelmileg motivált kiváló emberek. Nálunk nem szégyen takarítónak lenni, hanem fontos, nélkülözhetetlen feladat.
A Szolgálat egyben társadalmi integrációs szerepet is betölt. A romák aránya legalább egyharmad, és ez a vezetésben és a beosztottak szintjén is arányos. Nincsenek együttélési problémák. Nincs „roma és fehér” kérdés. Csapat van, ha úgy tetszik: család.
A 100 ember nem csak a munkaidőben tart össze, hanem a nap 24 órájában, bármikor számíthatnak egymásra. És mindannyiuknak van családja, és vannak barátaik. A Szolgálat valós, közvetlen társadalmi kivetülése legalább 2000 józsefvárosi polgár. Akik tudnak különbséget tenni a jó és a rossz között és törekszenek arra, hogy kerületünkben rend legyen. Amit vezető koncepciómban anno írtam, mostanra valóság: igazi kolónia épült ki. Ezek az emberek megbecsülik a feladatukat, megbecsülik a munkát, amit az önkormányzat biztosít nekik. Biztonságban, egymásra számítva, közösségben élnek, és ennek társadalmi hatása jóval fontosabb, és hosszabb távon eredményesebb, mint a puszta biztonsági, tisztasági, vagy karbantartási feladatok elvégzése önmagában.
A Szolgálat büszkesége a Jófiúk. Terepen dolgozó embereink tudják, hogy bátor és erős emberek védik meg őket bárhol a kerületben. Mert érik atrocitások a takarítót a Diószeghy, vagy a Lujza utcában, ha nincsenek a Jófiúk. És tudja a takarító, hogy csak meg kell csöngetni a telefont és két percen belül bárhol ott vagyunk. És büszkék rá, hogy ugyanazt a mindenre odafigyelő szemet viselik az egyenruhájukon, mint a Jófiúk.
A Szolgálatnál nem PR-okokból lett egységes formanyelv kialakítva. Minden emberünk, minden autónk ugyanannak a rendszernek az egyenrangú része. Mindenki mindenre odafigyel. A Jófiúk jelzik a tisztasági gondot, a takarítók jelzik a biztonsági problémát. És ha komoly a gond, mindenféle utasítás nélkül a környéken lévő összes autó és ember, eredeti feladatától függetlenül azonnal a helyszínre siet.
Ha kell a rend, kelljenek azok az emberek is, akik azt fenntartják. A Szolgálat egy egységes egész, abból modulszerűen nem lehet kivenni részeket. Ha a testből a szívet kiveszem, ne csodálkozzak, ha az összeomlik. Jófiúk nélkül nincs Szolgálat, ezt 2000 ember tudja, csak a Polgármester nem.
Nem teheti meg egy polgármester, hogy nem áll ki az emberei mellett, pláne akkor, ha azokat hazug vádak érik. Nem nyilatkozhat a támadások idején „átszervezésekről”, mert akkor nem cáfolja, hanem megerősíti a gyanút, hogy valami bűzlik a Szolgálatnál. Nem hallgathat, amikor ki kell mondani az igazságot.
Lojális ember vagyok. Intézményvezetőként elfogadtam a polgármesteri utasítást a nyilatkozati tilalomról. De nem hagyom besározni az embereimet. Ha ehhez az kell, hogy kiszakadjak az önkormányzati kötelékből, akkor így teszek. Lemondok, mert a Polgármesterbe vetett bizalmam megrendült. Nem dolgozom olyan vezetőnek, aki PR-okokból Józsefváros legodaadóbb, leghűségesebb és legbátrabb katonáit cserbenhagyja.
100 ember és a velük együtt élő 2000 ember nem tudja, hogy mi történt. Ők tudják, hogy a Jófiúk becsületes, tiszta emberek. És nem értik a polgármesterüket. És egyre több a kérdés, amit sem magam, sem az igazgatóság többi tagja tiszta szívvel nem tud megválaszolni. Semmilyen lojalitás nem kényszeríthet arra, hogy tisztességemet feladjam, hogy embereimet hazugságokkal vezessem félre. Nem fogom azt mondani nekik, hogy a Polgármester számít rájuk, ha egyszer ennek az ellenkezőjét tapasztalják. Agyonhallgatott szervezet lettünk. Páriák, az önkormányzat zabigyerekei. A munkánk persze kell, a rend persze kell, csak azok nem, akik azt nap, mint nap fenntartják.
Józsefváros rendőrkapitánya kezdetektől fogva nem hajlandó semmiféle együttműködésre velünk. Ezer javaslatot tettünk, szóban, írásban. Egy hónapja mégis megállapodtunk, szóban. Vállalta, hogy írásba foglalja az együttműködést. Valószínűleg így tudja kellő ideig húzni-halasztani, hogy ne legyen belőle semmi. Józsefváros rendőrkapitánya tart attól, hogy másfél tucat önkormányzati biztonsági ember napi 24 órás közterületi jelenléte bebizonyítja: nem is kell olyan sok ahhoz, hogy Józsefvárosban rend és nyugalom legyen. Teszi ezt annak ellenére, hogy közös feladatunk lenne az élhető, biztonságos Józsefváros megteremtése.
Ezt a témát szükség esetén részletesen is kifejtem. Lemondásom keretei közé csak annyi fér bele, hogy megkérjem a Képviselő-testületet: kérdezze meg Józsefváros rendőrkapitányát, hogy miért nem hajlandó együttműködni a Jófiúkkal…
Egy polgármesternek persze ezer lehetősége van arra, hogy egy kerületi rendőrkapitányt rávegyen az együttműködésre. Rengeteg rosszízű megbeszélésen vagyunk túl, és képtelen vagyok bármi olyasmire visszaemlékezni, mikor a Polgármester határozott álláspontot képviselt volna.
Ha úgy tetszik, egyedül maradtunk. Józsefváros terepén rendet tartani nem lehet a kerület vezetőjének stabil támogatása nélkül. A terepen konfliktusok vannak, ez ilyen műfaj. Rendet teremteni és azt fönntartani nem lehet úgy, hogy naponta változtatom a véleményemet: a rend alapja a stabilitás.
A Polgármester elmúlt hetekbéli tettei és nem tettei súlyos károkat okoztak a várost rendben tartó szervezet moráljában, motivációjában. Arra kérem a Képviselő-testületet, hogy hozza helyre ezt a hibát. Álljon ki amellett a szervezet mellett, melyet létrehozott. Biztosítsa bizalmáról az elbizonytalanodott embereket. A Szolgálat minden tagja büszke a Jófiúkra. Mindannyian tiszteletbeli Jófiúk, mert ők valóban tudják, mit jelent ez a fogalom a józsefvárosi terepen.
Ha arra jók voltak, hogy 87 embert mentsenek meg a kihűléstől februárban, egyenként minimum 300 óra havi önkéntes szolgálattal, hogy lakásokba tömegesen fűtőtesteket vigyenek, bojlereket, radiátorokat szereljenek, tűzifát, élelmet szállítsanak tonnaszám, hogy 24 órás nappali melegedőt hozzanak létre a semmiből egy nap alatt, és azt egy hónapig működtessék, akkor ne legyenek rosszak akkor sem, ha őket méltatlan támadások érik.
Ami most folyik, az szétveri mindazt, amit az elmúlt 5 hónapban megteremtettünk. Ne hagyják. Kérem.

Dr. Szabó Gábor
magánember
 

Súlyos szavak ezek. Megrendült bizalom, polgármester, aki cserbenhagyja a kerületében lakó-, azért dolgozó embereket - és mindezt a volt tanácsadója szájából tollából...

Repedezik a Nemzeti Együttműködés Rendszere. Recseg-ropog.

Kíváncsi vagyok a további részletekre.

Kíváncsi vagyok a rendőrkapitány véleményére.

Kíváncsi vagyok a polgármester reagálására.

Ti mit szóltok ehhez?

A bejegyzés trackback címe:

https://8ker.blog.hu/api/trackback/id/tr154424818

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Köszönöm, hogy kitetted.
Gábor, sok mindenben nem értettem egyet veled, de őszintén mit vártál egy polgármestertől aki lehazugozza az idős lakókat akik arra panaszkodnak, hogy nem tudnak aludni a hangos utcai mulatozástól?

Nálam akkor és ott leírta magát. A többit nem sorolom, mert felesleges....
Lesley, a bizalom az nem megrendült? Szerintem elgépelted. :)
@08.szabogabor:
By'by szása..,az órákat+ adja le a hivatal portáján..
akurvaéletbe gáborom! végre rágyöttél hogy mátéka egy hígfos nyalógép, neki csak az a fontos (fostos?!) hogy ott ülcsizhessen a szarlamentben a büdöseket fingó lázárféreg mögött, a többire, polgármesterség, satöbbi, MAGASRÓL SZARIK!!!!! nem vagy elveszett ember egyenlőre, ha ez a tantusz ilyen módon leesett neked, jövök egy sörrel!
és még azt is megbocsájtom, amikor az embereid még a drogos demszky alatt budafokon(!) megbüntettek közterületi huggyozásért, pedig 8keres polgárőrök vóttak, akkoriban eszközölted ki a tolvajdemszkitől szolgálatod hatáskörének egész városra való kiterjesztését, ami enyhén szólva hatásköri túllépés.
Ez ám a váratlan fordulat! A helyzetre való tekintettel, anélkül hogy minősíteném Szabó Gábor személyét – hiszen erről a blogról tudható, hogy az egymáshoz való (v)iszonyunk nem volt épp felhőtlen és derűs (pl. Bókay utca, „Gyomsövény”) – egy észrevétel, vagy inkább egy összeesküvéselmélet arra, hogy miért is történt, ami történt.

A „Jófiúk” akkor kerültek reflektorfénybe, mikor a közgázon Don Sintér belügyér és a Jobbik neonyilas nemzetvesztője vitatkozott egymással. Ahol is a Jobbik Vona-G-lója szóvá tette a józsefvárosi Jófiúk létét, ténykedését – a maga rasszista gyűlöletétől úgy aposztrofálva őket, hogy a „Jófiúk” nem más, mint egy „cigánygárda”, amely büntetett előéletű „cigánybűnözők” paramilitáris hordája (lásd: a hazug támadások, ami után nem állt ki mellettük és a kerület mellett Kocsis körzetvezető). Don Sintér nem reagált erre ott és akkor. Emellé jön az, hogy Kocsis körzetvezetőt anno a Jobbik is támogatta 2010 előtt a polgármesterré választásában, illetve Kocsis körzetvezető anno alpolgármesterként is kiállt a Vas utcai (Kozák Rajmund tette utáni) gárdajárás, és az azon elhangzottak mellett, illetve országgyűlési képviselőként és az OGY Rendvédelmi Bizottságának elnökeként is nemegyszer kiállt a Magyar Gárda, és ez által a gárda által generált rasszista gyűlölet mellett. Például a Tavaszmező utcai késelés után, mikor kiállt Bayer Zsolt mellett, mikor ama hírhedt patkányozós cikkében MINDEN józsefvárosit elmebetegnek, illetve MINDEN józsefvárosi romát CSAK származása okán bűnözőnek nevezett. Legutóbb épp a „Gyöngyöspata-bizottság” elnökeként. Meg aztán Losonczy nemzettestvér is megtette a maga érdemtelenségeit ez ügyben.

Nos, mivel a Jobbik valójában nem ellenzék, hanem a FIDESZ koalíciós partnere az önkormányzatokban (ahogy volt ez 2006-2010 között épp Józsefvárosban), illetve a Parlamentben nem más, mint „őfelsége háziellenzéke”, hát ezt a politikai szövetséget ki kellett szolgálni, és apró-cseprő dolgokkal ki kell szolgálni a mindennapok szintjén is. Így hát Kocsis körzetvezető, mindkét kenyéradó gazdájának – vagyis a FIDESZ és a Jobbik vezetésének – igényeit kiszolgálva a maga gerinctelen módján, tulajdonképp szépen szétkergette a Jófiúkat. Merthogy a Jobbik rasszista gyűlöletkeltő, a romákkal szemben meghirdetett apartheidpolitikája nem tűrheti azt, hogy romák bármilyen szinten a rendvédelem részei legyenek. A FIDESZ pedig nem akarja felmondani a Jobbikkal való politikai szövetségét. Kocsis körzetvezető pedig teljes mértékben azonosul a Jobbik neonyilas és rasszista politikájával, és ennek során szépen eleget is tett a „nemzettestvéri elvárásoknak”. A rendőrkapitány pedig „csak” felettesi „elvárásainak” tesz eleget – mert ha nem, akkor jobb esetben a kapitányi székből, rosszabb esetben a testülettől repül. Így működik ez manapság.

Nos kedves Szabó Gábor, szerintem ENNEK lettél most emberáldozata, ahogy a „Jófiúk Biztonsági Csoport”. Mondhatnám, hogy „a mór megtette a kötelességét, a mór mehet”. Kocsis körzetvezető pedig előbb fog dobni egy rutinosan pálforduló és párthovatartozás tekintetében köpönyeget forgató ex-„libsibolsit”, mint a Jobbikkal való masszív, a partnerinél több viszonyát. Elnézést az erős jelzős szerkezetért, de ezzel akartam érzékeltetni a nagy büdös helyzetet és a realitást, ami most van. Kocsis körzetvezetőhöz képest a meztelencsiga a megtestesült gerincoszlop, az áspiskígyó az egyenes jellem.

Mindenesetre jobb későn, mint soha felismerni az összefüggéseket. Sakk-matt! Mindenesetre EGYSZER hallgasd végig Manu Chao „Politik kills” c. zeneszámát – tanulságos!

Végül egy teljesen mellékes megjegyzés: a Jófiúk Biztonsági Csoporthoz (eddig) nem volt szerencsém – néha látom az egyik parkoló autójukat a Víg utcában. Pont olyan –de a „Jófiúk” logója nélküli-autó (pont olyan „reflektorral” a tetején) akart pár hete az egyik este az Andrássy úton letolni az útról, illetve beletolni a keresztforgalomban az egyik piros lámpánál, miután Józsefvárostól követett az Üllői úton és a kiskörúton át.
@drflash99: Bocsesz, ehhez nem volt közöm. Én csak kerületi közrendvédelemmel foglalkozom, polgárőrökkel meg soha nem foglalkoztam.
@Frigyesmester: Nem ez volt a háttérben. Ennél sokkal szánalmasabb a sztori, majd rátérek később;)
@08.szabogabor:

Szerintem sokan várjuk kíváncsian azt hogy mi az a bizonyos "ennél is sokkal szánalmasabb sztori". Attól még meghallgatható/meghallgathatod Manu Chao zeneszámát - pláne, ha sokkal szánalmasabb a sztori, mint az "összeesküvés-elméletem".

És gondolom most már felesleges rákérdeznem, vagy agyalnom azzal, hogy a mostanság volt monstre TEK akciónak mihez és miképp lehet köze.
@Frigyesmester: Meghallgatom, bár szerintem ismerem;) A TEK meg nettó PR volt. Ellensúlyozandó, hogy a Jófiúk terepről való kényszerű levonulása miatt napokon belül újra elszabadultak a dílerek, meg a prostik. Ha minden este megcsinálják, még lenne is értelme. Így persze puszta showműsor.
kreáltam erre egy mondást: görény görénynek vájja a szemét kifele.
@08.szabogabor:
Kicsi fi(ú)'ka..,maga kis hazudós..,
ráadásul mindenkit hülyének néz..,közben
elfelejt a tükörbe nézni..,viszont keveri a chokyt..,vigyázzon máá így is nyakig úszik a córeszben..
@dmm:
Ismétlés a görények'atyja..
Kicsi fi(ú)'ka..,mint magánember..,ez máá önmagában röhejes..,amúgy inkább arról csacsogjonhogy min vesztek össze..
pénz..hatalom..nő(k)..,hiszen jelen action előtt sűlve'főve sikálta'(k) csák'máté hátsóját..,jaa és szép ez'a mű'cirkusz..,képviselő testületnek írta lemondását,akik a többséget illetően egytől egyig polgmesteri vazallusok,még álmodni sem mernek utasítás nélkül..,
hát mit(is)tetszett gondolni,vagy akarni..,hogy majd egy levítézlett fogÁSZra voksolnak..álmoggyon nagyokat..
KM-nak nem védelmére, de mentségére szolgáljon, hogy SZG-t szőröstől-bőröstől felvállalni nehéz házi feladat. Ez csak egy embernek sikerült...
Röhejes a gerinctelen és gátlástalan cinikus féregnek a nyavajgása. Nem is sejthető, mi lehet a háttérben, hogy ezt a simulékony köpönyegforgató mételyt az ex miépes suttyó sem tűri tovább.
@dmm: Öblíthetsz, és moss föl magad után...
@08.szabogabor: utánad már öblítettek fogászkám. kiköptek, felmosni azért nem fognak, mert a mocsok a lételemük...
„A hatalom természetes / Végső határa az a pont, ameddig / Az alattvalók hűsége kitart. / Ha nincs ilyen pont, méltóságát veszti / Az emberélet. Szégyen lesz leélni."

Kedves Gábor, a hajléktalan ügy kapcsán vitatkoztunk annak idején,a sikeresnek beállított érvénytelen szavazás előtt és után. Rossz emlékem nincs erről, pár felesleges szeszdeszezésen kívül.. valóban megcsináltatok egy csomó dolgot, amit értékeltem is.

Hát, jó szelet!
Ja, az idézet Székely János Caligula helytartója, mert egyes fideszes műveltsége Debrecenben nem éri el a szintet, hogy ismerje...
@08.szabogabor:
Kicsi fi(ú)'ka..,megest bakot lő(tt)..,
mint általában szokott..
Szerintem jó ötlet volt lemondani
@tamasoft: ha ugyan lemondott, és nem elküldték... de hogy jó ötlet a hiánya - ha egyáltalán az ő esetében beszélhetünk hiányról - az biztos.
@08.szabogabor: régebben kellett volna posztolnom, de sajnos csak most jutott az eszembe ez a jelenet
www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=pfSuGjRsWlo#t=796s
Circus maximus!Ez a történet ezer sebből vérzik és meglátásom szerint mindkét félnek van a számláján bőven az ügyben.Máténak és Szabó Gábornak is.Így múlik el a világ dicsősége.Már csak a polgármesteri re-kommünikét várom,amely valószínűleg egy konszolidált,amolyan semmitmondó nyilatkozat lesz.

Hogy kinek és mennyiben van igaza,azt nem itt és nem ez a fórum fogja eldönteni,hiszen a valós okok nem publikusak és nem is lesznek azok.Összeesküvés elméleteket felesleges gyártani.
gyött a főfőgangszter belügyminiszter, azzal nem lehet egy kis kerületi "rendcsinálónak" versenyezni!