Kedves túrázó!

 

Szeretnéd körbejárni a 8. kerületet úgy, hogy közben helyiekkel ismerkedsz és beszélgetsz? Az épületek szemlélése helyett inkább beülnél egy forró italra és onnan továbbmennél meghallgatni a helyi pletykákat, majd megkóstolnád a környék legjobb burekjét? Érdekelne, hogyan látják a helyi gyerekek saját magukat és a kerületet?

Rendhagyó kiállításra hívunk téged, ahol különböző 8. kerületi állomásokon keresztül nézheted végig a program során készült képeket.

Sokféle túraútvonal létezhet, most bemutatom neked az én útvonalamat:

A Horváth Mihály téren találkoztunk páran. Hideg volt, kicsit még álmosak voltunk, elindultunk az első állomásra. A Műterem Kávézóban a Tavaszmező utcában megittunk egy forró kávét, felébredtünk és megnéztük az első képeket. Ezután magunkhoz vettünk egy túratérképet és megcéloztuk a Paradiso fodrászatot, hogy meghallgassuk a környékbeli pletykákat. Ekkor már kicsit megéheztünk és a Magdolna utcán betértünk egy sajtos hambira. A Magdolnáról átkanyarodtunk a Karácsony Sándor utcába és betértünk a környék legjobb pékségébe, ahol nagyon sok fotót végignéztünk , megmelegedtünk. Ezután elindultunk a Mátyás tér felé, amely állítólag a fotós gyerekek bázisa volt. Ott beugrottunk egy közértbe, majd egy egyiptomi étteremre lettünk figyelmesek. Nagyon barátságos hangulat fogadott bennünket, törték a magyart és egy százasér ittuk a meleg teát. A Nagyfuvaros utcán végigmentünk és egy könyvesboltba ütköztünk. Beültünk egy kicsit olvasgatni, megnéztünk pár képet. Egy újabb közért után a szocreál hangulatú Bútorboltba érkeztünk a Déri Miksán, ahol idősebb hölgyek vártak minket karácsonyi díszekkel és beszélgettek velük. A túrát a Macska Cafeban zártuk, ahol megbeszéltük a túrán látott képeket és a hallottakat, aztán megettük az utóbbi idők legfinomabb vegetáriánus levesét egy csupaszív szakács ajánlásával.

Jó túrázást kívánunk:

a 8ker+én fotós csapata

 

Környékbeli életképek a vegyesbolt kirakatában, portrék a kávézófalon, jövőképek a boltok polcai közt – szokatlan terekben, egyedülálló kiállítás-sorozattal zárul a két és fél hónapja, 8. kerületi gyerekek aktív részvételével zajló 8ker + én elnevezésű program. Mielőtt külső helyszínekre települnének a fotók, az alkotók és szervezők kiállítást és közös ünnepséget tartanak a Mátyás téri Kesztyűgyár Közösségi Házban december 17-én 18 órakor.


A fotózást, mint művészeti eszközt segítségül hívó Photovoice nemzetközileg elismert és kipróbált módszer, mely a fényképezést ötvözi a közösségfejlesztés és identitáserősítés céljaival. Törekvéseik nyomán a kép alanya annak készítőjévé válik, ábrázoltból ábrázolóvá lép elő, ami ellene megy az érintett csoport sztereotip megjelenítéseinek, miközben képes dokumentálni a környezet büszkeségre okot adó vagy problémás jelenségeit is. Pozitív visszacsatolást ad a résztvevőknek, élményekhez és speciális kompetenciákhoz (szociális, kulturális kifejezőkészség stb.) juttatja őket.

A 8ker + én programban nagyjából egy tucat, 8. kerületben élő 10-15 éves roma és nem roma származású fiatal vett részt. Öt mentor (szociológus, drámapedagógus, fotós, stb.) közreműködése mellett hetente kétszer másfél órában ismerkedtek a fotózás technikai oldalával, és foglalkoztak közösen a program törzsét alkotó témákkal. A munka kezdeti szakaszában időt igényelt mind a csoportban való dolgozás, mind a megfelelő, dolgozásra alkalmas légkör kialakítása: türelem, tolerancia, koncentráció erősítése, egymás meghallgatása és a verbális önkifejezés gyakorlata mind megoldandó feladatok lettek.

Ebben az életkorban a gyerekek nehezen reflektálnak önmagukra vagy közvetlen környezetükre, ezért a kezdeti csapat- és bizalomépítő játékok után is alkalmaztak drámapedagógiai módszereket. A fiktív, résztvevők által kitalált történeteken keresztüli indirekt megnyilvánulás segített mélyebb tartalmakat felfejteni és reagálni a felmerült kérdésekre, problémákra. Ez a momentum a program egyik legnagyobb érdeme, vagyis hogy nem egy produktumra (kutatási anyag, kiállítás) helyezi a hangsúlyt, azok mindössze velejárói, hanem magára a folyamatra, amelynek során a résztvevő gyerekek, fiatalok önmagukról és környezetükről tanulnak, és személyiségük, készségeik fejlődnek.

A művészi kifejezésmód „hangot ad” azoknak, akik korábban csak „témái” voltak a szociofotó műfajának. A megadott (én, család, szabadság, félelem, kedvenc tevékenységek) és szabadon választott (barátság, hírességek) témákra készített fényképek csoportban történő feldolgozása segít egy közeg, közösség vagy közös ügyek beazonosításában, amelyek a foglalkozások során kifejthetőek, majd végül szélesebb körű (környékbeli lakókkal, szülőkkel) párbeszéd elindítását kezdeményezhetik.

A folyamatosság a kerületben zajló művészeti, sport vagy szabadidős tevékenységekhez mérten kimagasló volt. Fontos eredménye a programnak, hogy kialakult egy állandó csoport, amely rendszeresen együttműködött és kitartóan végigjárta a foglalkozást, ami nem szokványos ebben a környezetben. Az ott élő gyerekek életéből jellemezően hiányzik az állandóság, ezért nagyon hangsúlyos volt a koordinátorok (mentorok) szerepe, akik igyekeztek minél több időt tölteni a környéken, és közeli kapcsolatot kialakítani a gyerekek családjával, mivel a program pozitív hatásai a családi környezet bevonása nélkül nem érvényesülnek.

 

 A Kesztyűgyár ismét egy fontos kiállításnak ad helyet: válogatást láthatunk Európa legnagyobb cigány művészeti közgyűjteményéből. Több, mint 2500 alkotás, 40 év művészetéből, 22 év gyűjtéséből!

Cigány művészek hívnak egy meghitt látogatásra a cigány festészet világába. Megejtő őszinteséggel és nyíltsággal mutatják meg magukat. Arra vágynak, hogy lássák, értsék és megbecsüljék őket. 

 

 

Inspirálni és hatni szeretnének. Különösen az őket követő generációkra, remélve, hogy ők már elfogulatlanok lesznek a cigányokkal, nem úgy, mint a kortársaik. A gyűjteményben, és a kiállításon reprezentált festők művészetükön keresztül a hazájukhoz, Magyarországhoz szólnak. Valamennyi emberhez ebben az országban.

 


Mit látunk a képeiken? Álmokat és vágyakat. Sírást, bánatot és örömet. humort, erotikát, bölcsességet, emlékezetet és elvonatkoztatást. Emelkedettséget és esztétikát, ízlést,arányérzéket, az útkeresést és a megérkezést. Az idő és a tér görbületeinek gyönyörű változatait. A most megtekinthető tárlaton 29 művész 25 festményén és 6 grafikáján keresztül szeretnénk 40 év időbeliségére, a reprezentatív festők technikai sokszínűségére és legmeghatározóbb érdeklődési pontjaikra reflektálni.

 

 

A XX. század 60-as éveiben kezdődött a cigány művészet
reprezentációjának és folyamatos gazdagodásának az időszaka. A
Fővárosi Cigány Ház, illetve 2010. januárjától jogutódja a Fővárosi
Roma Oktatási és Kulturális Központ (FROKK) képzőművészeti
közgyűjteményét 1987-ben alapították, akkor még a Fővárosi Tanács
intézményeként. Több száz kiállítást rendeztek hazánkban és Európa-
szerte működésük 23 éve alatt a 2500 alkotással gyarapodó gyűjtemény
anyagából. Az elmúlt évtizedek során nemcsak nyomon követték, de
segítették, támogatták is a magyarországi cigány festészet
megszületését.

 

 

Igazi szenzáció a tárlat alapjául is szolgáló, a 2010. április 22-én a
XVII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon bemutatott, a
magyarországi cigány festészetet "Cigány Festészet Magyarország 1969-2009" című, négy évtizedet átölelő képzőművészeti album. A FROKK
kiadványa Európában is egyedülálló: 74 alkotó mintegy 700 művét
tartalmazza 548 oldalon, magyar–angol nyelvű, a művészeket bemutató
ismertetőkkel; a laikusok és a szakmai közönség számára is elérhetővé
és kutathatóvá kívánja tenni az intézmény képzőművészeti gyűjteményét.
Az albumkiállítás ideje alatt megtekinthető, megvásárolható.

 

KIÁLLÍTÓ MŰVÉSZEK
Bada Márta ▫ Balogh Balázs András ▫ Balogh József ▫ Balogh Tibor ▫
Botos Flórián ▫ Csámpai Rozi ▫ Csányi Lajos ▫ Dilinkó Gábor ▫ Farkas
Attila ▫ Fenyvesi József ▫ Ferkovics József ▫ Füzesi József ▫ Illés-
Bódi Barbara ▫ Kökény Róbert ▫ Milák Brigitta ▫ Mocsár Gyula ▫ Nyári
Sárkány Péter ▫ Oláh Aranka ▫ Oláh Jolán ▫ Oláh Mara ▫ Oláh Zoltán ▫
Orsós Teréz ▫ Péli Tamás ▫ Ráczné Kalányos Gyöngyi ▫ Szentandrássy
István ▫ Szécsi Magda ▫ Túró Zoltán ▫ Varga László ▫ Vári Zsolt
 

 

A kiállítás megtekinthető 2010. október 28-ig hétfőtől péntekig 9-19óráig.

 

Kétféle munkát is látni most a Pollack Mihály téren: az egyik a macskakövek közötti rést tömítik cementes homokkal/apró sóderral. Ideje volt már, hiszen évek óta egyre csak romlik a nem olyan régen lerakott új burkolat - a karbantartás teljes hiánya megmutatja magát hamar.

Jókora kupacot kaptak, ezt hordják talicskával az úttestre, majd egykedvűen söprögetik ide-oda, a kocsik meg belenyomják. Kicsit poros, kicsit uncsi, kicsit lassan megy, de legalább már foglalkoznak vele. Persze, nem csinálják meg az összes kockakövet, arra nincs keret, csak a Pollack téren. A Múzeum két oldalára már nem futotta.

Velük szemben meg gyepesítés zajlik. Előzőnek is örülök, de ennek sokkal jobban, hiszen - még ha ideiglenesen is - zöld pázsit várja majd az erre járókat. 

A gyeptéglák kirakásának aprópója a tér újragondolására kiírt pályázat díjazása - na meg a tér elfoglalása, kihasználása. Pollack Piknik, négytől - ha viszel, eszel. :)

Szegények

Címkék: ajánló kiállítás kesztyűgyár

2010.02.20. 23:34

A Kesztyűgyár időnként már-már úgy viselkedik, mint egy közösségi ház. Kiállítás lesz ismét, mégpedig a 100 legszegényebb címet viselő. 

Nem is találhattak volna jobbat ide, a Magdolnanegyedbe, szegények közé a szegényeket. Legjobb helyre érkeztek, hiszen az itt élők nem is vágynak másra, mint hogy láthassanak szegénységben élőket az ország más részéről. Van az a mondás, hogy "mikor örül a kis ember? ha magánál kisebbet lát!"

Valami ilyen gondolat járhatott a fejükben.

A képek már ki vannak rakva, meg is néztem őket, és igazán jó fotók. Érdemes mindenkinek megnézni, elolvasni a gondolatokat, érzéseket. Jó élmény, ajánlom. 

 

Brunch

Címkék: ajánló kiállítás

2010.02.04. 08:48

 Jelentése regbéd, a reggeli+ebéd összevonásából. Bár így elég hülyén hangzik, nálunk a két fő étkezés közötti evést tízórainak hívjuk. 

De egy ilyen esemény lesz egy könyvbemutató kapcsán a Lumen Galériában.

 

2 éves a Lumen Galéria és Kávézó

Lumen Könyv bemutató, kiállítás, és brunch!
A Lumen Galéria harmadszor jelentet meg könyvet, melynek legfőbb célja, hogy bemutassa a programunkat. Ugyanakkor, mindhárom könyv a változásban lévő Lumen éppen aktuális önmeghatározása is próbál lenni. Az idei könyv egyszerre a kiállításaink katalógusa és a Lumen receptkönyve.
A Lumen Galéria és Kávézó, galériában kávézó és fordítva.
A Lumen az Alapítványunk kiállítótere! Fiatal képzőművészek kísérleti kritikai fotómunkáit mutatjuk be.
A Lumen a mi kávézónk. Friss ételeket, kávét és süteményeket szolgálunk fel.

(Lumen Könyv III, bevezető)


Kiállítások a könyvben:


Esterházy Marcell, PAGES - Ringel Goslinga, Surányi Miklós, K+F 1. / R+D 1. - Koronczi Endre & Puklus Péter, K+F 2. / R+D 2. - Bálint Mónika & Soós Katalin, Fekete András, Flanek Péter, Kudász Gábor Arion, Erdei Krisztina, POC - Yann Gross & Mathieu Bernard-Reymond, Joan Villaplana, Utsu Yumiko, Kitamura Mika &Watanabe Yuki, Ember Sára, Bartha Máté, Babette Klejn & Jan Adriaans, Németh Dániel, Shandor Hassan, Sipos Dániel, Harry Sachs & Susanne Schröder, Fekete Zsolt, Ph-budapest - Marina Gadonneix & Shigeru Takato.
Köszönetet mondunk azoknak, akik a könyv létrejöttén ingyen dolgoztak!
A könyvet támogatta a Nemzeti Kulturális Alapprogram / NKA

 

Könyvbemutató és BRUNCH


2010.02.06, szombat, 11:00-17:00

 

Lumen Könyv III – kiállítás


2010.02.06 – 2010.03.13

A könyv ára 2000 Ft, a brunch-on 1500 Ft.

A Kálvária téri második buli után maradt egy csomó kép, felfestve molinókra, így felmerült az ötlet, legyen kiállítva valahol. Meg is találták a helyet, egy ház belső udvara és a korlátok - így az ott lakók és oda járók nézhették egy pár hétig. 

Csináltak mellé egy üzenőfalat, amolyan vendégkönyvet is. Most költöztek új helyre, rögtön két házba:a Diószeghy 1-ben és a a Kálvária tér 19. -be. A bejutást mindenkinek egyedül kell lebeszélnie az ott lakókkal, akik nagyon kedvesek, és általában mindig van valaki aki beenged - csak a kiállításra kell hivatkozni.

Aztán ha bent vagy, lehet beszélgetni az ott lakókkal, megismerni egymást, véleményt cserélni a látottakról

 

 Az ősszel már volt egy eseményük, amit csekély két hét alatt hoztak össze - most sem kellett több idő hozzá, és megszervezték. Persze, sok helyi civil szevezet nyújtott nekik hathatós segítséget - de aztán mégsem az eredeti koncepció szerint alakultak a dolgok.

Az Állampolgári Részvétel Hetének keretében a Nap Klub kérdőíveket töltetett ki a kerület lakóival, arra a kérdésre kerestek választ, mit tenne az illető, ha Ő lenne a polgármester. Több mint 200 választ gyűjtöttek össze, ezekből akartak felfesteni párat a molinókra és kiállítani a Kálvária téren - ez elmaradt, és saját ötleteiket vitték a vászonra. 

Nem lett rossz, hiszen egy fiatal, részben helyi, nyitott gondolkodású fiatal csapat performansza volt, de nem épített a helyiekre, nem vonódott be a kerület. Mint egy mini ARC kiállítás, józsefvárosi módra.

Egyúttal örömmel jelentem be a 8kerTv második adását, amely megmutatja a vasárnapi hangulatát a térnek.

 

LLOPHATATLAN

Címkék: ajánló kiállítás

2009.06.26. 18:10

A Present kortárs művészeti színtér a VIII. kerület szívében, a dinamikusan fejlődő, napról-napra változó Práter utcában nyitja meg kapuit.
Ahogy a környék, úgy ez a kis galéria is folyamatos (át)változáson megy keresztül. A nyitó kiállítás szabadon látogatható.
A műveket nincs, aki-ami-ért őrizze, a Present nyitva áll! Az alkotások nem szorulnak külső védelemre, mert azok képesek megvédeni magukat és titeket!? A felkért művészektől (is) várjuk a választ : Mi teszi az ellophatatlant ellophatatlanná?
A lassan reagáló intézményekkel szemben a Present a jelen népszerűsítésére törekszik, így a dolgok szabad, interaktív zajlása számára hangsúlyosabb, mint a tervezettség, vagy egy program precíz végrehajtása. Egyszerűen csak jelen kell benne lenni!

A kiállítást +nyitja Bíró Dániel

Művészek: Antal Balázs, Ari Klein-Kex (geo cosmos), Azúr Kinga, Björn Molnár, Gémes János (Dixi), Előd Ágnes, Fuchs Tamás, Gábor Éva Mária, Gyarmati Zsolt, Kecskés P.Éter, Lukács Mária, Mátrai Erik, MKKP, Pauer Gyula, Radics Márk, Schneemeier Andrea, SEESIDES, Shandor Hassan, Steiner Villő, St.Auby Tamás (a TNPU szuperintendánsa), Szuharevszki Mihály, Vető János (NahTe)

Programok :
Egész estés, többhelyszínes eseményfolyam várja az érdeklődőket, résztvevőket.
Szellemi alapkőletétel borkóstolóval, élő zenével és performanszokkal. Az év egyik legrövidebb éjjeléből megpróbáljuk kiiktatni a sötétséget, élőben kapcsolatba lépünk az Északi-sarki Fény Expedíciós Csapatunkkal.

Így prezentálja a jelent a Present:

A Present egyszerre egy terep és műhely és katlan és paplan: helyet ad az alkotásra és a befogadásra. Találkozási pont a tegnap és a holnap helyett.
A program kezdete: 2009. Június. 28. Vasárnap este 8 óra
Vége: -telen
A tett színhelye: Budapest, 1088 Práter u. 28. és környéke
A kiállítás megtekinthető: 2009. Június 28-tól 2009. Szeptember 1-ig, illetve amíg a készlet tart!*

További információ:
Gémes Dávid, Present (70/583-6658),
Paksi Endre Lehel kurátor (20/368-5785)
Ideiglenes honlapunk: http://llophatatlan.atw.hu [feltöltése folyamatos]

 Egy angol szemével. A város negyedrehabilitációról csak legekben szoktak beszélni, de hogy látja ezt egy outsider? Főleg, ha fotós az istenadta, a dokumentarista fajtából. A honlapján pár képet meg lehet nézni, ez alapján ígéretesnek tűnik.

Nézzük meg!

Péntek 13

Címkék: zene kiállítás roma kesztyűgyár

2009.03.13. 12:27

Idén ez már a második - és ha jól számolom, lesz még kettő. Mindenki másként áll ehhez a bűvös számhoz, a kerületben például kulturális események lesznek:
 
A Kesztyűgyár Közösségi Ház és a Supranatura Művészet Alapítvány első közös szervezésű kiállítását 2009. március 13-án 17 órai kezdettel mutatja be a nagyérdemű közönség és a művészet iránt elkötelezett barátok nagy örömére.
 
Kiállítónk Csámpai Rozi festőnő elismert roma művész, aki nem csak a festészet terén, de a zenében, a táncban és a feltörekvő nemzedékek oktatásában is kiemelkedő eredményeket ért el.  A képzőművészettel hét éve kezdett el komolyabban foglalkozni, s a kezdetben még posztmodernbe hajló naiv stílusirányt fokozatosan felváltotta egy erőteljesebb vonalvezetéssel és karakteresebb színvilággal ötvözött tudatos önkifejezés.
 
A nagyközönség számára még új, legfrissebb alkotásai és a már zsűriztetett, ismert képek is helyet kapnak Kesztyűgyár Közösségi Házban, a Mátyás tér 15. szám alatt. Azok számára, akik a VIII. kerületi Kesztyűgyárat régi formájában ismerik, nagy meglepetéssel szolgálhat a régi intézmény új arca és funkciója is, hiszen 2008 őszétől egy multifunkcionális kulturális központ kapott helyet az épületben. Az új intézmény számos tehetséggondozó programnak, művészi előadásnak, képzésnek, tanácsadásnak és egy internet kávézónak ad otthont. A megvalósuló programok célja a közösségépítés és a helyi identitás erősítése, illetve az elszigetelődött Magdolna negyed bevonása Budapest kulturális vérkeringésébe.
 
Csámpai Rozi kiállítását Junghaus Tímea művészettörténész nyitja meg, aki a budapesti Nyílt Társadalom Intézet (OSI) Művészet és Kultúra programja munkatársa, vezetője a Roma Kultúra nevű projektnek. Szerzője az első olyan összefoglaló művészettörténeti könyvnek, amely Meet Your Neighbours címmel jelent meg Európa roma kultúrájáról.
Nem utolsósorban jelentős szerepet vállal egy olyan társadalmi párbeszéd megindításában, mely a roma művészetről alkotott szemlélet éles paradigmaváltását valósítaná meg (HVG interjú, 2005). Junghaus Tímea tavaly februárban vehette át az Alfred Toepfler Alapítvány Európai Kulturális Kairos-díját.
 
Az ünnepélyes kiállítás megnyitón fellép Nyári Bernadett hegedűművész, a Grátzi Zeneakadémia hallgatója, zongorán kíséri Suha Tamás.
 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk március 13-án, pénteken 17 órai kezdettel a VIII. kerület Mátyás tér 15. szám alatt a Kesztyűgyár Közösségi Házban.
 
Ez az egyik, és ha itt végeztünk, át lehet sétálni ide:
 

KOMOLYZENEI KONCERT A ROMA PARLAMENTBEN

(Budapest, VIII. Tavaszmező u. 6. Tel./fax: 210-4798)

ifj. Horváth Béla hegedű-és brácsaművész szólókoncertje

2009. március 13. péntek 18 óra


MŰSOR

C. Saint-Saëns: Bevezetés és rondo capriccioso
H. Wieniawsky: Carpice A-moll
A. Dworak: Romance
S. Rachmaninov: Vocalise
A. Bazzini: Manók tánca
P. de Sarasate: Bevezetés és Tarantella
H. Wieniawsky: D-Dúr polonese


ZONGORÁN KÍSÉR
Bárkány Éva, zongoraművész
a Liszt Ferenc Zeneakadémia tanára


Mindenkit szeretettel vár a Fővárosi Cigány Ház
és az est házigazdája, Zsigó Jenő igazgató!

Ha babonás vagy, és egész nap ki sem mozdulsz, ezek a programok akkor is jó befejezései  a napnak!

Menjetek el, művelődjetek -  gyarapodjatok a látottak-hallottakkal. Megéri.

 

2009. január 31-től látható a Diana: a celebration kiállítás, amely a tragikusan elhunyt walesi hercegnő életét és munkásságát mutatja be. A VIII. kerületi Palotanegyedben található patinás Károlyi-Csekonics Rezidencia méltó helyszíne ennek a csodálatos és felemelő kiállításnak.

Képre kattintintva galéria nyílik!

 


A kiállítás anyagát Diana családja, a Spencer család állította össze és indította világkörüli útra, így állítva emléket a 20.sz. egyik legjelentősebb női alakjának. A család a kiállításból befolyt bevételből, a Diana örökének emléket állító alapítvány munkáját támogatja. A kiállítás londoni bemutatója után Ausztráliában és az Egyesült Államokban turnézott. Londonban 800.000, Ausztráliában és az USA-ban pedig több mint 1.000.000 látogatója volt. A kontinensen pedig elsőként Magyarországon látogatható majd ez a páratlan kiállítás.

Diana: a celebration - Diana walesi hercegnő életének krónikáját 150 káprázatos tárgyon keresztül tárja elénk. Az érdeklődő részese lehet egy időutazásnak, láthatja életének legfontosabb állomásait. Megjelenik a gyermek,- aztán az iskoláskor. Feltűnik, mint félénk óvónő, aki rabul ejtette a herceg és egy ország szívét, mint fiatal és elbűvölő menyasszony, odaadó anya, testvér, és mint fáradhatatlan jótékonysági élharcos. Diana volt a világ egyik legtöbbet fényképezett híressége, 1981-es királyi esküvőjét több mint egy milliárd televíziónéző kísérte végig. A bája, szépsége és közvetlensége világszerte megérintette az embereket rövid és mozgalmas élete során.

A kiállításon látható többek között gyönyörű uszályos esküvői ruhája, 28 - híres divattervezők által készített - ruhaköltemény, családi ékszerek, bútorok, számos személyes emlék, és ritka házi videofelvételek, fényképek. Csak néhány különlegesség: 2 gyémánt fejdísz, az eredeti szövege Spencer gróf megható megemlékezésének testvéréről, amely a Westminster-apátságban hangzott el a temetésen, a kottája és dalszövege Elton John/Bernie Taupin szerzeményének, amely a „Candle in the wind" átdolgozása.

Több, mint 10 évvel halála után Diana hercegnő emléke még mindig érdeklődést, érzelmeket és indulatokat vált ki világszerte. Diana a nép hercegnője már életében legendává vált. A kiállítás minden Diana, az adott történelemi időszak és nem utolsó sorban a divat iránt érdeklődőnek tartalmas és felemelő élményt nyújt. A megannyi különféle kedvezményes belépővásárlási lehetőségen túl, hétfőnként a 14 alatti gyermekek szülői felügyelettel ingyen tekinthetik meg a kiállítást.

Forrás:nlcafe